หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน การท่องเที่ยว,ทัวร์,ไกด์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด และออกแบบสื่อ (2 อัตรา)
- มีความสามารถในการถ่ายภาพพื้นฐานได้ - สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งและวีดิโอได้ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
Customer Service บริการดูแลลูกค้าเกาหลี พูดภาษาเกาหลีได้ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
Customer Service บริการดูแลลูกค้าเกาหลี พูดภาษาเกาหลีได้ -เป็นงานบริการดูแลลูกค้าเกาหลี พูดภาษาเกาหลีได้ -หากเคยมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าเกาหลีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ -สถานที่ทำงานที่บลูแคนยอนคันทรีคลับ ทางไปสนามบิน -เดินทางทำงานได้สะดวก มียานพาหนะส่วนตั ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานบัญชี (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- จัดทำเอกสารด้านบัญชี - ลงข้อมูล บันทึกรายรับ-รายจ่าย - ทำบิลภาษี
กระบี่ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Sale&Marketing (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1.วางแผนและกําหนดกลยทุธ์ด้านการตลาด 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.จัดทํา Contract ให้กับลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 4.จัดทําเอกสารรวมถึงตอบอีเมลภาษาอังกฤษ ...
พังงา » เงินเดือน ตามตกลง
HR Officer (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1.สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย 2. ลงบันทึก ควบคุม การขาด ลา มาสาย รวมถึงใบลาต่าง ๆ ของพนักงาน และจดบันทึกรายสรุปรายงานในแต่ละเดือน 3. จัดทําเอกสารการสัญญาจ้างพนักงาน บันทึกข้อมูล ประวัติพนักงาน และพนักงานใหม่ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบประวัติพ ...
พังงา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
พนักงานขาย (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. นำเสนอวีดีโอต่อนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาใช้บริการในสานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่ประจำอยู่ตามสถานที่นั้นๆได้ 3. บันทึกข้อมูลลูกค้า รวมทั้งส่งเงินและเอกสารการขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน 4. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและจ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน