ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับสมัครสมาชิก ทั้งผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ "คำ" และความหมายดังต่อไปนี้

"ผู้ประกอบการ" หมายถึง องค์บริษัท/ห้างร้าน/ ส่วนราชการ/เจ้าของกิจการ/ ทีมีความประสงค์ลงประกาศตำแหน่งงาน และค้นหา เข้าดูประวัติ resume/cv ของผู้สมัครงาน

"ผู้สมัครงาน" หมายถึงผู้ทีมีความประสงค์ฝากประวัติส่วนบุคคลไว้กับ JobBluesky.com รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและอื่นๆ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตัวผู้สมัครงานเอง หรือส่งข้อมูลให้เราดำเนินการกรอกข้อมูลให้เพื่อใช้สมัครงาน Online ผ่านเว็บไซต์

"CV" หรือ "RESUME" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานและอื่นๆ ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเองหรือส่งข้อมูลให้เราดำเนินการกรอกข้อมูลให้ โดยฝากข้อมูลไว้กับ JobBluesky.com

"ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่ส่งใบสมัครงานในตำแหน่งงานว่างจากที่มีการลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ JobBluesky.com และต้องการเผยแพร่ข้อมูล "CV" หรือ "RESUME" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยความยินยอมของเจ้าของประวัติเอง

"สมาชิก" หมายถึง ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ JobBluesky.com และได้รับชื่อ-อีเมล์ผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) ไว้แล้ว

สำหรับผู้ประกอบการ

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทน หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ภายในบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ จริง
2. ผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการต้องมีตัวตนอยู่จริง และต้องใช้ข้อมูลจริงในการลงประกาศงาน
3. สมัครสมาชิกต้องระบุข้อมูล E-mail, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ขององค์กร หรือบริษัท ให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้จริง
4. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะต้องใช้ อีเมล์ผู้ใช้(E-mail) และ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบ และห้ามเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกบริษัท
5. ทางเว็บ JobBluesky.com งดรับธุรกิจขายตรง, [email protected] , MLM หรือธุรกิจที่ค้นประวัติเป็นจำนวนมากทุกประเภท *หากตรวจสอบพบจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
6. ผู้ประกอบการ อนุญาติให้ JobBluesky.com ใช้รูปภาพหรือข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการโปรโมท โฆษณาได้
7. ผู้ประกอบการที่ลงประกาศงาน ไม่ตรงกับที่รับสมัครจริง หรือมีเจตนาหลอกผู้สมัครงานให้เข้าไปสมัครงาน แต่ให้ทำงานในตำาแหน่งที่ไม่ตรงกับที่ประกาศไว้ ถือเป็นการหลวกลวงผู้สมัครงาน ถือเป็นการทำผิดเงือนไขที่กำหนดไว้นี้
8. ผู้ประกอบการที่ทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ หรือมีการร้องเรียนจากผู้สมัครงาน ถือเป็นการทำผิดเงือนไข ทางเว็บ JobBluesky.com มีสิทธ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

* หากตรวจสอบพบการทำผิดเงือนไข ท่านอาจจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

สำหรับผู้สมัครงาน

1. ผู้สมัครงานจะต้องมีตัวตนอยู่จริง และใช้ข้อมูลจริงในการกรอกประวัติ
2. ผู้สมัครงานต้องระบุข้อมูล E-mail, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ รูปถ่ายให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้จริง
3. เมื่อผู้สมัครงาน ต้องใช้ อีเมล์ผู้ใช้(E-mail) และ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบ และห้ามเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
4. ผู้สมัครงานที่ฝากประวัติกับ JobBluesky.com และไม่มีการเข้าใช้งานภายใน 1 ปีอาจโดนลบข้อมูลและชื่อผู้ใช้ โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

*ผู้สมัครงานไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จาก JobBluesky.com

ความรับผิดชอบ
1. JobBluesky.com ไม่ต้องรับผิดใดๆ กับข้อมูลงานที่ประกาศโดยสมาชิกหากมีปัญหา หรือ ผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งสิ้น
2. JobBluesky.com ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ต่อการสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนาข้อมูล CV/RESUME หรืออื่นใดที่ผู้สนใจสมัครงานได้ให้ไว้แก่ JobBluesky.com

หากพบเห็นการกระทำผิด หรือมีข้อผิดพลาดใดๆ โปรดแจ้งที่ [email protected] หรือ แจ้งที่นี่

ขอสงวนลิขสิทธิ์ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า