หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน งานช่าง,วิศวกร,ผู้รับเหมา 16 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ช่างทั่วไป
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็คทรอนิคส์
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
วิศวกรไฟฟ้า
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
Office/Cmpany Admin
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
1 อัตรา
บริษัท นาธาพิน เทรดดิ้ง จำกัด
ภูเก็ต
ช่างเขียนแบบ
DKP Phuket Co., Ltd.
ภูเก็ต
LINE LEADER (หัวหน้าควบคุมการผลิต)
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด (สาขา 0001)
ภูเก็ต
วิศวกรกรโครางการ
บริษัทศิลป์โยธาจำกัด
ลำปาง
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
ฉะเชิงเทรา
ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำกัด
ลำปาง
เขียนแบบ / Draft /3D present
Act Art House Co.,Ltd.
ภูเก็ต
ช่างขัดสีรถ
C-Cube Automotive , Narksomboonsook
ภูเก็ต
Electrical Engineer Automation (ประจำสาขาภูเก็ต)
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
กรุงเทพฯ
Pool Technician ( ช่างเทคนิคระบบสระว่ายน้ำ)
Phi Phi Bayview
กระบี่
A/C Technician (ช่างแอร์)
Phi Phi Bayview
กระบี่
Hotel Technician (ช่างบำรุงโรงแรม)
Phi Phi Bayview
กระบี่