หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ออกแบบ,เขียนแบบ 2 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ช่างเขียนแบบ
DKP Phuket Co., Ltd.
ภูเก็ต
เขียนแบบ / Draft /3D present
Act Art House Co.,Ltd.
ภูเก็ต