หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,สื่อสาร 26 ตำแหน่ง
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
Sales Executive และ Sales Engineer (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อะเฮดออล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รายละเอียดงาน • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ในบริษัท • ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า • ดูแลรับผิดชอบชอบฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
Engineering to Inspector
ผู้ช่วยวิศกร (2 อัตรา)
บริษัท: Engineering to Inspector
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.เอสพีจี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส
วิศวกรไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.เอสพีจี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
วิศวกรโครงการ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1) บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตามแบบSPECที่กำหนด 2) บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ 3) ประชุม ติดตาม ควบคุมแผนงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร 4) ควบคุมตรวจสอบงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
วิศวกรไฟฟ้า (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร วางแผนการทำงานเชิงป้องกันเครื่องจักรทางระบบไฟฟ้า ทำกิจกรรมปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Facility Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:  Plans and implements effective procedures policies and Support for the facility section to ensure that all equipment, facilities, and utilities are in an acceptable state of repair.  Responsible project and report the energy conservation.  Coordinate and ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
วิศวกรสำนักงาน (ประจำหน่วยงาน วิทยุการบินสุวรรณภูมิ ) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ติดต่อสื่อสาร คำสั่ง กับผู้ว่าจ้าง 2. ควบคุมดูแลพนักงาน 3. วางแผนงาน ดูแล ระบบต่างๆ ให้กับพนักงาน 4. จัดทำรายงานประจำเดือน 5. จัดทำแผนกงานส่งผู้ว่าจ้าง ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บจก.แพค คอร์ปอเรชั่น ( ประเทศไทย)
Sales Executive (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.แพค คอร์ปอเรชั่น ( ประเทศไทย)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอากเครื่ดงปรับอากาศ (DIY) PAC Klean - รับผิดชอบยอดขายสินค้า - ขยายฐาน/เพิ่มยอดขายของลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่ - ดูแลประสานงานลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
วิศวกรแม่พิมพ์ (1 อัตรา)
บริษัท: เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติงานสำนักงานสาขาระยอง
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รับด่วน - วิศวกรประมาณราคา (QS M&E) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ ตามแบบ Preliminary - จัดทำเอกสารสำหรับงานประมูลต่าง ๆ (TOR) - จัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ (Contract Document) - ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ดูเหมาะสมสำหรับโครงการนั้น ๆ - เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลงานต่าง ๆ - เป ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รับด่วนมาก - วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหารควบคุมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด 2. สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท วอเตอร์ไซด์ ซูทส์ จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการฯ) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท วอเตอร์ไซด์ ซูทส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (ประจำสาขานาทวี) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: มีหน้าที่ประสานงานซ่อมทางด้านไฟฟ้าโรงงาน ดูแลระบบงานภายในโรงงาน
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าโรงงาน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลระบบงานไฟฟ้าภายในโรงงานและนอกโรงงาน
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
PT RESIDENCE@PATONG BEACH
ช่างแอร์ (2 อัตรา)
บริษัท: PT [email protected] BEACH
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
CM Engineer Co Ltd.
วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล (2 อัตรา)
บริษัท: CM Engineer Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Tongsai Bay
Maintenance Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: The Tongsai Bay
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอ็น พี เอ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอ็น พี เอ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
ทีม เมเนจเมนท์ โซลูชั่น
ช่างไฟฟ้า,โฟร์แมน (2 อัตรา)
บริษัท: ทีม เมเนจเมนท์ โซลูชั่น
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ลอยย์  เทคโนโลยี จำกัด
โฟร์แมน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สามารถควบคุมคนงาน ให้อยู่ภายใต้การทำงานของระบบบริษัทฯ
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ลอยย์  เทคโนโลยี จำกัด
วิศวกรรมไฟฟ้า (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำงานได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ลอยย์  เทคโนโลยี จำกัด
ช่างอิเล็คทรอนิค - งานประจำ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ช่างอิเล็คทรอนิค ทำงานได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
The Briza Beach Resort Samui
Electrician (1 อัตรา)
บริษัท: The Briza Beach Resort Samui
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง