หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,สื่อสาร 2 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
1 อัตรา
บริษัท นาธาพิน เทรดดิ้ง จำกัด
ภูเก็ต
Electrical Engineer Automation (ประจำสาขาภูเก็ต)
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
กรุงเทพฯ