หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,สื่อสาร 25 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Electrical Engineer Automation (ประจำสาขาภูเก็ต)
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
กรุงเทพฯ
Sales Executive และ Sales Engineer
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
กรุงเทพฯ
วิศวกรไฟฟ้า
บจก.เอสพีจี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส
ภูเก็ต
วิศวกรโครงการ
บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
กรุงเทพฯ
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
สงขลา
Facility Engineer
บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เชียงใหม่
วิศวกรสำนักงาน (ประจำหน่วยงาน วิทยุการบินสุวรรณภูมิ )
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพฯ
Sales Executive
บจก.แพค คอร์ปอเรชั่น ( ประเทศไทย)
กรุงเทพฯ
วิศวกรแม่พิมพ์
เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ
รับด่วน - วิศวกรประมาณราคา (QS M&E)
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
กรุงเทพฯ
รับด่วนมาก - วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer)
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
กรุงเทพฯ
วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟ้า
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
สงขลา
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการฯ)
บริษัท วอเตอร์ไซด์ ซูทส์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (ประจำสาขานาทวี)
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
สงขลา
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าโรงงาน
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
สงขลา
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
สงขลา
ช่างแอร์
PT [email protected] BEACH
ภูเก็ต
วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล
CM Engineer Co Ltd.
ภูเก็ต
Maintenance Engineer
The Tongsai Bay
สุราษฎร์ธานี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
บริษัท เอ็น พี เอ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
กรุงเทพฯ
ช่างไฟฟ้า,โฟร์แมน
ทีม เมเนจเมนท์ โซลูชั่น
ภูเก็ต
โฟร์แมน
บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพฯ
วิศวกรรมไฟฟ้า
บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพฯ
ช่างอิเล็คทรอนิค - งานประจำ
บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพฯ
Electrician
The Briza Beach Resort Samui
สุราษฎร์ธานี