หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 327 ตำแหน่ง
Elephant Hills
F & B Supervisor (สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูเเลความเรียบร้อยในการทำงานของพนักงาน F&B 2. ควบคุมการเตรียมอาหารเเละเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูเเลสต็อกของใน F&B และส่งรายงานให้กับผู้จัดการ 4. รายงานผลการทำงานของเเผนก F&B 5. รายงานความเสียหายของสินค้าให้กับผู้จัดการทราบ 6. จัดทำรายงานสินค้ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Elephant Hills
Driver Supervisor (สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุม ดูเเลให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์/รถตู้/รถหกล้อเเละบำรุงรักษาสภาพ รถตามระยะเวลา 2. ควบคุม ดูเเลเเละกำกับการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ 3. บันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน / ประจำเดือนเเละรายงานข้อมูลการใช้รถเเละ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Elephant Hills
OP Supervisor/OP Officer (Suratthani) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ 2. ตรวจสอบงานภายในแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การจัดรถ และจัดห้องพักให้กับลูกค้า 4. ควบคุม ดูแล เรื่องการจัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าและให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Elephant Hills
Chief public area and gardener (Suratthani) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแลสวนหย่อม และพันธุ์พืช ให้เป็นธรรมชาติ 2. ดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ภายในรีสอร์ท 3. ดูแลงานช่างต่างๆรวมกับช่างทั่วไป 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท 5. ตรวจเช็คงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Elephant Hills
Engineering Supervisor (Suratthani) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบต่างๆ 2. ดูแลการจัดซื้อเครื่องมือช่างให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ 3. ควบคุมการทำงานช่างโดยรวมทั้งหมด ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Elephant Hills
Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุมดูแลให้พนักงานในแผนกแม่บ้านเป็นไปตามกฎระเบียบแผนก 2. ให้ความรู้และอบรมรายละเอียดงานให้กับพนักงานในแผนก ทำงานเพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้ 3. บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ 4. ตรว ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Tang Cheng Group Co., Ltd. บริษัท ถัง เฉิง กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการโรงแรมและร้านอาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: Tang Cheng Group Co., Ltd. บริษัท ถัง เฉิง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด -บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ -ให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บ้านธรัญญา เกาะยาวใหญ่รีสอร์ท
ผู้จัดการร้านอาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: บ้านธรัญญา เกาะยาวใหญ่รีสอร์ท
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลและรับผิดชอบหน้างานในส่วนของร้านอาหาร
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Ananta Hospitality Management Co Ltd -
Front Desk Supervisor (2 อัตรา)
บริษัท: Ananta Hospitality Management Co Ltd - "Kelly's Residency Hotel"
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. Greeting and meeting guests, welcoming guests 2. Managing complete Front Desk operation 3. Responding to guest needs and assisting them 4. Training and assisting reception staff 5. Maintaining all records regarding guest bookings and payments 6. Must ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล
Asst. Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Lanta Corner Resort
Asst. F&B Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Lanta Corner Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหารจัดการงานในแผนกได้ทั้งหมด สามารถวางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 3. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถอบรมพนักงานเกี่ยวกับงานด้านบริ ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Deevana Plaza Krabi Aonang
Sales Manager - Bangkok based (1 อัตรา)
บริษัท: Deevana Plaza Krabi Aonang
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Sales Manager report direct to Director of Sales and Marketing , Responsible for planning, implementing and directing the sales activities of the company in a designated area to achieve sales objectives.
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Baan Khaolak Beach Resort
Restaurant Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Baan Khaolak Beach Resort
Resident Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Lanta Corner Resort
ช่างทั่วไป (1 อัตรา)
บริษัท: Lanta Corner Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง 2. ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Skymoon Resort
Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Skymoon Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Miskawaan Luxury Beachfront Villas
Villa Manager (2 อัตรา)
บริษัท: Miskawaan Luxury Beachfront Villas
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
The Greenery Resort Khao Yai
Asst. Training Mgr. (1 อัตรา)
บริษัท: The Greenery Resort Khao Yai
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: นครราชสีมา
เงินเดือน: ตามตกลง
Dinso Resort
Assistant Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Dinso Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Muang Samui Spa Resort
Guest Relation Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Muang Samui Spa Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
Aonangprinceville Resort And Spa
Restaurant Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Aonangprinceville Resort And Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
The Lunar Patong
asst.Reservation (1 อัตรา)
บริษัท: The Lunar Patong
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Keemala Beyond Enchanting
Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Keemala Beyond Enchanting
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
CHANTARAMAS RESORT & SPA
ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant manager) (1 อัตรา)
บริษัท: CHANTARAMAS RESORT & SPA
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ตอ ...
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Salad Beach Resort
ผู้จัดการร้านอาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: Salad Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: อบรม ควบคุม และดูแลพนักงาน แก้ปัญหาหน้างาน วางแผนเชิงกลยุทธ
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ