หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน บัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ 26 ตำแหน่ง
Khwan Beach Resort
AR Officer (1 อัตรา)
บริษัท: Khwan Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด
Account Receivable (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระเงินของลูกหนี้ต่าง ๆ ทำใบวางบิล ตั้งหนี้อื่น ๆ ลูกหนี้ยกมา และ ตัดหนี้ระหว่างกันได้ ...
จังหวัด: ชลบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
พนักงานบัญชีลูกหนี้ ด่วนมาก 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมตรวจกระทบยอด 2. จัดทำรายงานลูกหนี้รายตัว 3. ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินโอนผ่านระบบธนาคาร 4. ตรวจและกระทบยอด Bank Statement 5. บันทึกบัญชีแยกประเภท การขายสินค้า และรับชำระหนี้ ุ6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
Ananta Burin Resort
บัญชี AP (1 อัตรา)
บริษัท: Ananta Burin Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เชส จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เชส จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - บันทึกบัญชี รายรับ -รายจ่าย - บันทึกข้อมูลเอกสารทางบัญชี ลงโปรแกรม Exprees - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman)
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Lub d Co., Ltd.
Account Receiveable Officer (Lub d Brand Office) (1 อัตรา)
บริษัท: Lub d Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Perform day to day revenue, financial transaction including issuing invoice, posting and recording, accounts receivable & related data. - Ensure timely and completeness of billings to customers and related parties - Verify discrepancies and resolve client- s ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด
พนักงานบัญชี (ลูกหนี้) ด่วน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบดูแลระบบบัญชีลูกหนี้ หรืองานอื่นๆ ในแผนกบัญชี
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พนักงานธุรการประสานงาน (ภูเก็ต) (1 อัตรา)
บริษัท: ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ติดต่อประสานงานทั่วภายในและภายนอก 2.ติดตามท้วงหนี้ 3.สอบถามรับเช็ค 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
Admin บัญชี (ประสานงานขาย) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.เปิดบิลขายให้ถูกต้องตาม Price list & เงื่อนไขบริการ 2.Write แผ่น และจัดเตรียมคู่มือให้เสร็จทุกสิ้นวัน 3.ตรวจนับ Stock หนังสือคู่มือ 4.บันทึกรับชำระหนี้ ติดตามหนี้กับทีมขาย ติดตามภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.นำฝากเช็ค 6.จัดทำคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับทีมขายและตรวจ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
VS Group
เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) (2 อัตรา)
บริษัท: VS Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทำใบวางบิล - จัดชุดเอกสารวางบิล - จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ - หายอดเงินโอนทางธนาคาร - บันทึกตัดหนี้ของบริษัทฯ - ค่าคอมมิชชั่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท เลิฟไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman)
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เลิฟไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Mimosa Resort & Spa
บัญชี/จัดซื้อ (1 อัตรา)
บริษัท: Mimosa Resort & Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
พนักงานบัญชีลูกหนี้ สาขา กระบี่ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • จัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน การวางบิลลูกค้า • ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ • บันทึกบัญชีรายวันรับเงิน บัญชีรายวันทั่วไป • เปิดบิลขาย ภาษีขาย • อื่นๆที่ได้มอบหมาย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
พนักงานบัญชีลูกหนี้ (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รวบรวมจัดเก็บเอกกสารการขาย ตรวจภาษี ตามการชำระเงินของลูกค้า • จัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน การวางบิลลูกค้า • ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ • บันทึกบัญชีรายวันรับเงิน บัญชีรายวันทั่วไป • อื่นๆที่ได้มอบหมาย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Safetylifesale&service
พนักงานสินเชื่อ (2 อัตรา)
บริษัท: Safetylifesale&service
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด  จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และการเงิน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.จัดทำเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ 2.ติดต่อธนาคารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภงด.3, ภงด.53 4.จัดทำเงินสดย่อย,บันทึกบัญชี,รายการเบิกเงินสดย่อย 5.บันทึกข้อมูล Statement 6.รายการเบิกจ่ายเช็คต่างๆ 7.หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน/เจ้าหน ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บ. นิภา รีสอร์ท จำกัด
A/R Account (บัญชีลูกหนี้) (1 อัตรา)
บริษัท: บ. นิภา รีสอร์ท จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
SIRA GRANDE HOTEL
AP (บัญชีเจ้าหนี้) (1 อัตรา)
บริษัท: SIRA GRANDE HOTEL
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก
Income Officer (1 อัตรา)
บริษัท: โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์ จำกัด
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Bell Pool Villa Resort
Financial Controller/ Chief Accountant (1 อัตรา)
บริษัท: The Bell Pool Villa Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
ธุรการบัญชี – ฝ่ายเจ้าหนี้ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
SIRA GRANDE HOTEL
AR. บัญชีลูกหนี้ ด่วน!! (1 อัตรา)
บริษัท: SIRA GRANDE HOTEL
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง