หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

ธุรการ, บุคคล, บัญชี

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10 บาท
ความสามารถพิเศษ: - ดอกไม้ประดิษฐ์ - แกะสลักผัก ปละผลไม้ ...
ความสมบูรณ์ 69.40%

งานบริการลูกค้า, จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ, งาน office

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ความสมบูรณ์ 57.60%

พนักงานขาย, พนักงานประจำ, พนักงานพาร์ทาม เสริพ ขาย เกี่ยวกับงานบริการ

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า
สามัญ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ชอบร้องเพลง เล่นกีต้าร์ ชอบในเสียงเพลง ...
ความสมบูรณ์ 94.50%

เสริฟ, นักดนตรี, พนักงานรักษาความปลอดภัย

อายุ: 18 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: โรงเรียนกงหราพิชากร
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี กีต้าร์ มือกลอง
ความสมบูรณ์ 57.60%

เจ้าหน้าที่ธุรการ, เสมียน, บริการ / พนักงานเสิร์ฟ

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน ...
ความสมบูรณ์ 83.70%

รีเชฟชั่น, แคชเชียร์, บัญชี

อายุ: 38 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 62
สถานศึกษา: ราชภัสวนดุสิต
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 17,500 บาท
ความสามารถพิเศษ: ไม่มีไม่ ี
ความสมบูรณ์ 82.50%

ควบคุมคุณภาพ, supervisor, ตรวจสอบคุณภาพ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตสาหกรรมเกษตร
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.90%

Operation, G.S.A, Guide

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 63.40%

เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ทักษะต่างๆ - ทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - พิมพ์สัมผัสไทย-อั ...
ความสมบูรณ์ 84.50%

Reception/GSA, Cashier, Admin/ธุรการบัญชี

อายุ: 42 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: คอมพิวเตอร์ MS word/excel ,power point,internet, e~mail
ความสมบูรณ์ 85.70%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Duty. Manager / Night msnager

อายุ: 44 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 50,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป ...
ความสมบูรณ์ 95.70%

Part time, พนักงานเสริฟ, พนักงานทั่วไป

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวชิราวุธ
ความสมบูรณ์ 56.00%

Pc, ผู้ช่วยกุ๊ก, พนักงานอ๊อฟฟิต

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
--
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.40%

ธุรการ, เสมียน, admin

อายุ: 42 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ประมง
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,500 บาท
ความสมบูรณ์ 58.40%

พนักงานต้อนรับ, พนักงานหน้าร้าน, งานโรงแรม ท่องเที่ยว

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.40%

Supervisor

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.90%

พนักงานประจำ, พนักงานพาร์ทไทม์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: กศน.ตำบลพะวง
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,500 บาท
ความสมบูรณ์ 64.55%

รับออเดอร์, เสริฟ, พนักงานขายของ

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 62
สถานศึกษา: มหาลัยสงขลานครินทร์
จีนศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 63.00%

ธุรการทั่วไป, ประสานงานทั่วไป, ราชการ

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 62
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสมบูรณ์ 79.10%

ผู้ช่วยกุ๊ก, พนักงานขาย, เซลล์

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.40%