หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

เสิร์ฟอาหาร, กราฟฟิก

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ปากน้ำหลังสวนวิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.80%

display, ออกแบบตกแต่ง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: บัณฑิตพัฒนศิลป์
ศิลปวิจิตร
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 68.00%

Executive Housekeeper, ครูฝึกอบรบแผนกแม่บ้าน, ที่ปรึกษาการบริหารงานโรงแรม

อายุ: 58 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยครูลำปาง
ครุศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: งานซ่อมแซมทั่วไป การอบรมการใช้เครื่องมือน้ำยาต่างๆและสารเคมี จิตสำนึกของการทำงานและการ ...
ความสมบูรณ์ 72.70%

ช่างภาพ, พนักงานขายคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, พนักงานทั่วไป

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทราชภัฏภูเก็ต
วิทศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ช่างภาพ ถ่ายภาพ แต่งภาพ
ความสมบูรณ์ 73.00%

Bell boy, พนักงานบริษัท, ฝ่าบบุคคล

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกี่ฬาวอลเลบอล
ความสมบูรณ์ 70.15%

งานออนไลน์, งานทำช่วง6โมงเย็น, งานอิสระ

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 63
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 54.40%

Spa Receptionisr, Spa Therapist, Server

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 63
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 50.40%

พนักงานขับรถ, พนักงานขาย

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 63
สถานศึกษา: กศน.ตรัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.80%

งานบริการ, งานจัดส่งพัสดุ, งานทั่วไป

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 63
สถานศึกษา: ร.ร.ทับปุดวิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา
ความสมบูรณ์ 70.50%

commis, cook helper, Stewart

อายุ: 30 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนเกาะสมุย
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.40%

GSA, Waitress, Concierge

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 68.40%

HR Officer, Learning Officer, Reservation Officer

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.40%

ผู้ช่วยเภสัชกร, ผู้ช่วยแพทย์, ผู้ช่วยเสัชกร

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 83.00%

ครัว, แม่บ้าน

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.20%

Guest service agent, Reservations, cashier

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 06 ก.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,500 บาท
ความสามารถพิเศษ: เปนนักกีฬาวอลเลย์บอล
ความสมบูรณ์ 83.80%

พนักงานบัญชี, โรงแรม, วิชากร

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 06 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 17,000 บาท
ความสมบูรณ์ 66.15%

cook, Stward, คนขับรถ

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 05 ก.ค. 63
สถานศึกษา: ร.ร.ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
ม.3
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีต้าร์ ว่ายน้ำ เตะบอล
ความสมบูรณ์ 80.70%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Duty. Manager / Night manager

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 05 ก.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 40,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

พนักงานต้อนรับ

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 05 ก.ค. 63
สถานศึกษา: หมาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 30,000 บาท
ความสมบูรณ์ 55.25%

แม่บ้าน/เสริฟ, แคชเชียร์/พนักงานขายสินค้า, งานครัว/กุ๊ก/ผู้ช่วยครัว

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 04 ก.ค. 63
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 52.40%