หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

โรงแรม, งานขาย, ธุรการประสานงานทั่วไป

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 81.50%

HR Officer, Admin, GSA

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 03 ก.ค. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลลัยสงลานรินทร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.00%

จัดซื้อ, Purchasing Officer

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 03 ก.ค. 65
สถานศึกษา: Central Queensland University
Multimedia Studies
เงินเดือนที่ต้องการ: 28,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.35%

Ground service, ไกด์, โลจิสติกส์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 02 ก.ค. 65
สถานศึกษา: แม่ฟ้าหลวง
การจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สารมารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เข้ากับคนอื่นง่าย ใช้Microsoft ได้ดี ...
ความสมบูรณ์ 66.60%

พนักงานบริการลูกค้า

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสื่อสารมวลชน
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ด้านกีฬาวอลเลย์วอล เรือพาย การถ่ายทำ Production ...
ความสมบูรณ์ 72.60%

ทุกตำแหน่ง

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: King Mongkut's University of Technology North Bangkok
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสมบูรณ์ 70.90%

ช่างยนต์ ช่างไฟ ช่างแอร์, ช่างตรวจสภาพรถ, ช่างรับรถ SA

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ช่างกล
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ช่างซ่อมไฟ เดินไฟ ซ่อมแอร์รถยนต์ ซ่อมรถยนต์ รับงานนอกสถานที่ ...
ความสมบูรณ์ 93.50%

นักหัตถศิลป์, ศิลปกรรมศาสตร์, ทุกงานที่สามารถยืดหยุ่นได้

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: วิทยาลัยช่างศิลป
ศิลปกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 74.00%

พนักงานทั่วไป, พนักงานขาย, รปภ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: ศูนย์ฝืกอบรมช่างมือถือ อุปกรณ์ไช่ไฟฟ้า
อีเล็กโทรนิกช่อมบำรุง
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,500 บาท
ความสมบูรณ์ 54.40%

ผู้ช่วยไกด์, พนักงานต้อนรับ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษรศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้
ความสมบูรณ์ 51.10%

พนักงานบัญชี, พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานทั่วไป

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 68.30%

พนักงานขับรถ, ทัวร์ ท่องเที่ยว

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยี่ ภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.00%

ธุรการ, บริการูกค้า, งานโรงแรม/ท่องเที่ยวอื่นๆ

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 09 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: วิทยาลัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เกษตรศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 84.00%

Office, ธุรการ, งานบริการ

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 08 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาขีวศึกษาเขียงราย
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,500 บาท
ความสามารถพิเศษ: 1.สามารถเขียนภาษา C , C++ , c# , java ,html ,php 2.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเต ...
ความสมบูรณ์ 79.70%

เสริฟ, ร้านเหล้า

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 07 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาลัยราชภัฎภูเก็ต
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 8,000 บาท
ความสมบูรณ์ 62.10%

พนักงานเสิร์ฟ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 07 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ศิลปศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสมบูรณ์ 68.90%

customer service, reception, Barista

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 01 มิ.ย. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
APDI
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 79.20%

Reception/Admin, Front/G.S.A/customer service, Cashiers/Finance

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 65
สถานศึกษา: Rajapruk University
Accountancy
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: Having analytical skills, leadership, highly responsible and results oriented and Abil ...
ความสมบูรณ์ 80.90%

บุคคลอิสระ, บุคคอิสระ, บุคคลอิสระ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ศิลปศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 52.40%

แคชเชียร์, ออแกไนท์, พนักงานทั่วไป

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศิลปศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: จัดดอกไม้ ร้อยมาลัย งานออแกไนท์ ...
ความสมบูรณ์ 72.00%