หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานประจำ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.20%

แม่บ้าน, พนักงานขาย, รปภ

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนตลาดเหนือ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ค้าขาย ทำความสะอาด นวด
ความสมบูรณ์ 67.90%

Pc,พนักงานขายหน้าร้าน, Bartendy, fb attendant

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 64
สถานศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วิชาสามัญ
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา วอลเล่ย์บอล ร้องเพลง
ความสมบูรณ์ 74.90%

งานธนาคาร, งานเวชระเบียน, พนักงานต้อนรับ

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรังสิต
บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสามารถพิเศษ: 1.สามารถทำงานเป็นกะได้ 2.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 3.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี 4.รอ ...
ความสมบูรณ์ 88.20%

เจ้าหน้าที่ห้องแลบ,นักวิจัย, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ, ผู้ช่วยเภสัชกร ,ผู้ช่วยแพทย์ต่างๆ

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ต.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถทำสไลด์ถาวรหนอนพยาธิได้ มีความรู้ความเข้าใจในด้านสัตววิทยา สามารถทำงานเกี่ยวกับส ...
ความสมบูรณ์ 82.10%

Sales Manager, Operation Manager, Front Office Manager

อายุ: 49 ปี อัพเดทล่าสุด 05 ต.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนพาณิชยการปากช่อง
การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ: 35,000 บาท
ความสมบูรณ์ 66.90%

night reception, ขายทัวร์, แคชเชียร์

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 03 ต.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
อุตสาหกรรมการโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 71.20%

พนักงานขับรถส่งสินค้า, พนักงานขับรถส่วนบุคคล

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 64
สถานศึกษา: ก.ศ.น
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.90%

HR Officer, Learning Officer, Reservation Officer

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.40%

Guest Service Agent, Night GSA

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 17,000 บาท
ความสมบูรณ์ 78.85%

ผู้ช่วยทางการแพทย์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเลิมพระเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสมบูรณ์ 58.60%

เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ผู้ช่วย

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 75.20%

พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานต้อนรับ, แม่บ้าน

อายุ: 31 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตยนครบริหารธุรกิจ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสมบูรณ์ 75.00%

Receptionist, Reservation Officer

อายุ: 31 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิลปศาสตร์
ความสมบูรณ์ 65.60%

F/B, Bell Boy, Guide

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์ภูเก็ต
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 66.40%

FB Attendant, GSA, HR

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 09 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การแสดงในงานรื่นเริงต่างๆ เต้น ร้องเพลง รำไทย ...
ความสมบูรณ์ 89.00%

พนักงานประจำ, พนักงานเสิร์ฟ

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 08 ก.ย. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนมหาวชิราวุธ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.80%

Admin, ธุรการ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 08 ก.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มนุษย์ศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.70%

พนักงานทั่วไป, พนักงานขาย, ช่างซ่อมบำรุง

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 08 ก.ย. 64
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 51.20%

งานอิสระ, งานอิสระ, งานอิสระ

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ไม่มี
ความสมบูรณ์ 52.80%