หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

พนักงานบริการ, ผู้ช่วย

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 52 นาที ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ตัวหนังสือสวย
ความสมบูรณ์ 63.40%

General Manager, Assistant GM Manager, Night Manager

อายุ: 38 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: สมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Business Administration Program in General Management
ความสามารถพิเศษ: Knowledgeable administrative assistant with extensive secretarial, administrative and ...
ความสมบูรณ์ 85.20%

ธุรการ, บริหารงานบุคคล, ประชาสัมพันธ์

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: โปรแกรม microsoft office
ความสมบูรณ์ 80.75%

ทำสวน, เด็กเสิร์ฟ, กรรมกร

อายุ: 18 ปี อัพเดทล่าสุด 29 ก.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 2
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 5 บาท
ความสมบูรณ์ 89.30%

งานธุรการ / จัดซื้อ / ประสานงานทั่วไป, บริหารทั่วไป

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.00%

พนักงานขาย

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ก.ค. 64
สถานศึกษา: เทคโนโลยีพิมพ์ไทย
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสมบูรณ์ 59.80%

พนักงานประจำ, พนักงานราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 64
สถานศึกษา: กศน.จังหวัดนนทบุรี
ไม่มี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 52.40%

Food&beverage Attendant, Food&beverage Server

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 59.60%

ช่างทั่วไป, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์

อายุ: 48 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนพิมายวิทยา
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา ฟุตบอล
ความสมบูรณ์ 75.40%

พนักงานขาย, พนักงานเสริฟ, งานบริการ

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ก.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสมบูรณ์ 66.20%

นิติกร

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 04 ก.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เต้น การแสดง ว่ายน้ำ เล่นดนตรี Microsoft Office ต่างๆ Word, Excel, Power ...
ความสมบูรณ์ 51.00%

Chief Engineer, Assistane Engineer

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 01 ก.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตรัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถซ่อมแอร์และติดตั้งแอร์และระบบไฟฟ้าภายในโรงแรมใด้แก้ไขงานระบบภายในโรงแรมที่มีปัญห ...
ความสมบูรณ์ 63.40%

commiss 3, แคชชวล, Hleper

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อาหารและโภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.70%

Customer/Guest Servive Agent, Coordinatior, Booking fligth/ hotel

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: - Microsoft Word - Advanced - Microsoft Power Point - Advanced - Microsoft Outlook - ...
ความสมบูรณ์ 61.95%

Part time

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: Phuket vocational collage
การท่องเที่ยว
ความสมบูรณ์ 57.30%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Villa manager

อายุ: 46 ปี อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 50,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

ช่างติดตั้ง, พนักงานสโตร์

อายุ: 42 ปี อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ช่างอุตสาหกรรม
ความสมบูรณ์ 55.00%

ธุรการ, ประชาสัมพันธ์, งานเอกสาร

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ word , excel,power point ...
ความสมบูรณ์ 83.70%

เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, แคชเชียร์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 77.80%

งานด้านคอมพิวเตอร์/ซ้อม/ประกอบคอม, งานส่งของพนกต่างๆ(ที่ไม่ต้องใช้การฟังเยอะ)หูผมไม่ค่อยได้ยิน, งานอะไรก็ได้ขอเป็นงานที่ไม่ยากเกินไป

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ด้านคอมพิวเตอร์
ความสมบูรณ์ 63.20%