หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

งานในครัวโรงแรม, กุ๊กร้านอาหาร, ในครัวทั่วไป

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 31 นาที ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: กศน.ธารโต
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ทำอาหาร
ความสมบูรณ์ 68.00%

นักร้อง, ฝ่ายการขาย, พนักงานทั่วไป

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.40%

แม่บ้าน, Housekeeper

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มัธยมวัดธาตุทอง
ความสามารถพิเศษ: เป็นเมดมา14ปี
ความสมบูรณ์ 50.40%

ธุรการทั่วไป

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: กศน.ภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.40%

พนักงานทั่วไป

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาศาตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.00%

พนักงานบริษท, บัญชี, เเม่บ้าน

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: เทคนิคพังงา
คอมพิวเตอร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 61.80%

Commis l, Demi chef

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: โรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 60.00%

Front, Waitress, Reception

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 70.20%

Operation executive, Sale executive, Production

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.90%

Guest Service Agent, Receptionist, Tour Operator

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ วิทยาเขต​ภูเก็ต​
การจัดการและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 95.20%

พนักงานจัดเรียงสินค้า, ช่างซ่อมบำรุง, พนักงานสจ๊วด

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
อุตสหกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ตรงต่อเวลา
ความสมบูรณ์ 57.70%

บัญชี, ธุรการ, ออฟฟิต

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: กศน.
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้ ใช้โปรแกรมMicrosoft officeได้ ใช้เครื่องปริ้นได้ ใช้แฟกซ ...
ความสมบูรณ์ 63.20%

กราฟฟิคดีไซน์, ตัดค่อวิดีโอ, Microsoft office

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 61.40%

Commis

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: ร.ร.วัดราชบพิธ
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.50%

ครัว

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนสายปัญญารังสิต
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.40%

พนักงานเสริฟ, งานบริการ

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
การขาย
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.40%

พนักงานบริการ

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: อาชีวดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,600 บาท
ความสามารถพิเศษ: กีฬาและการแสดง
ความสมบูรณ์ 68.00%

บัญชี, เบเกอร์รี่, ธุรการ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 03 เม.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 61.90%

ช่างทั่วไป, พนักงานทั่วไป, พนักงาน

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 02 เม.ย. 63
สถานศึกษา: เทคโนโลยี่นครศรีธรรมราช
เครื่องกล
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 61.40%

ผู้จัดการร้านอาหาร, ผู้จัดการเขต, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 02 เม.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษรศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 28,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถทำงานได้ทั้งหน้าบ้านและในครัว ทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และบริหารจีดการร้านอาหารไ ...
ความสมบูรณ์ 55.90%