หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

IT Support, Graphic design

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 63.20%

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย, พนักงานขาย, บริการทั่วไป

อายุ: 35 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: โรงเรียน พัทลุง
ศิลปทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: มีความรู้เรื่องไฟฟ้าภายในอาคาร ...
ความสมบูรณ์ 62.40%

เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, ธุรการทั่วไป

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้ Microsoft Office ได้ สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ ...
ความสมบูรณ์ 96.30%

งานขาย, แคชเชียร์, เสิร์ฟ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: ก.ศ.น
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.00%

แคชเชียร์, พนักงานครัว, ผู้ช่วยทันตแพทย์

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: กศน.อ.ป่าพะยอม
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: วาดรูป
ความสมบูรณ์ 62.20%

ออกแบบ, งานทั่วไป, อะไรก็ได้คับต้องการงาน

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: กศน
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.60%

ผู้ช่วยทางการพยาบาล NA, ผู้ช่วยทางการพยาบาล NA, เภสัชกร

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 50.40%

พนักงานประจำสาขา, พนักงานส่งของรถมอไซต์, งานบริการ

อายุ: 18 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 63
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 53.40%

Cook helper, Commis3, Commis2

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 63
สถานศึกษา: อาชีวศึกษาภูเก็ต
คหกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.20%

พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, งานราชการทั่วไป

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตตรัง)
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - มีความรับผิดชอบเเละมีมนุษสัมพันธ์ที่ดี - สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น ...
ความสมบูรณ์ 80.70%

พนักงานทั่วไป, พนักงานขาย, ผู้ช่วยแพทย์

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 78.30%

พนักงานขาย, ผู้ช่วยจัดการ, พนักงานประจำ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.75%

Bell Boy, Bell Man, Night Reception

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.40%

พนังงานเสริม

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนตะพานหิน
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถเรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว ...
ความสมบูรณ์ 64.70%

พนักการตลาด, พนักขาย

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 63
สถานศึกษา: Raffles Design Institute
Visual Communication
เงินเดือนที่ต้องการ: 25 บาท
ความสามารถพิเศษ: ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop ได้อย่างดี ...
ความสมบูรณ์ 83.30%

เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, พนักงานทั่วไป

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 90.50%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Villa manager

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 45,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

ธุรการ, HR, งานเอกสารต่างๆ

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word -Excel ,Google Drive และ Intermet ได้ ...
ความสมบูรณ์ 68.90%

Reception/GSA, Cashier, Admin/ธุรการบัญชี

อายุ: 43 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: คอมพิวเตอร์ MS word/excel ,power point,internet, e~mail
ความสมบูรณ์ 85.70%

HK Clerk, Room Maid/Room Attendant, Room Boy/House Man

อายุ: 31 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เต้น รำ ทำบายศรีงานใบตอง ใช้จักรเย็บผ้าได้ ...
ความสมบูรณ์ 61.30%