หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

พนักงานขาย, sale

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ม.ราชภัฎภูเก็ต
วิทยาการการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.20%

Receptionist, Cashier, Tourist information

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: Thaksin university
Humanity and social science
เงินเดือนที่ต้องการ: 17,000 บาท
ความสมบูรณ์ 62.15%

พนักงานต้อนรับ, แม่บ้าน, บัญชี

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.30%

ธุรการ, ผู้ช่วยแพทย์, บุคคล

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 58.90%

Graphic designer, ประชาสัมพันธ์, Graphic Designer & Marketing

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.40%

คีย์ข้อมูล, คีย์ข้อมูลในระบบ, การตัดต่อ, ประชาสัมพันธ์

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ตัดต่อวิดีโอ Photoshop
ความสมบูรณ์ 57.40%

งานเอกสาร

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 62
สถานศึกษา: วสส.ชลบุรี
แพทย์แผนไทย
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ด้านกีฬา
ความสมบูรณ์ 55.80%

Reception, Informetion, Services

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
บริหารธุรกิจและการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง ทำอาหาร เล่นกีฬา
ความสมบูรณ์ 68.40%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Gentil Organisateur. (G.O )

อายุ: 43 ปี อัพเดทล่าสุด 15 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 60,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป ...
ความสมบูรณ์ 95.70%

พนักงานต้อนรับ, พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายบุคคล

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 15 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel Powerpoint ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม SPSS ใน ...
ความสมบูรณ์ 74.50%

งานภายในโรงพยาบาล, งานแลป วิทยาศาตร์, งานธุรการ

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.40%

บาร์, เสิร์ฟ, แคชเชียร์

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 62
สถานศึกษา: เทคนิคพัทลุง
บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 62.85%

Front Office Manager., Asistant Front Office Manager., Guest Service Agent Suppervisor.

อายุ: 31 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ศิลปศารตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสมบูรณ์ 76.90%

พนักงาน​วิเคราะห์​สินเชื่อ​, ผู้ช่วยผู้จัดการ, กฎหมายทั่วไป

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย​พะเยา​
นิติศาสตร์​บัณฑิต​
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา​ฟุตบอล เล่นกีต้าร์​
ความสมบูรณ์ 67.40%

งานธุรการ, งานสนับสนุน ประสานงาน, บุคคล

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.20%

หัวหนัาคลังสินค้า, it support, พนักงานขับรถ

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ครุศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.20%

Front Office, Reception

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มนุษยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถเข้าร่วมและเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ดี ...
ความสมบูรณ์ 55.70%

พนักงานขับรถผู้บริหาร, คลังสินค้า

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.20%

พนักงานขับรถ, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อายุ: 49 ปี อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 62
สถานศึกษา: ม นเรศวร
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.00%

Guest service agent

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 62
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 71.65%