หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

Reception/Admin, Front/G.S.A/customer service, Cashiers/Finance

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 26 ม.ค. 65
สถานศึกษา: Rajapruk University
Accountancy
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: Having analytical skills, leadership, highly responsible and results oriented and Abil ...
ความสมบูรณ์ 80.90%

โรงแรม-ท่องเที่ยว, พนักงานขับรถ, พนักงานขายไอที

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 65
สถานศึกษา: โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 64.00%

ผู้ช่วยพยาบาล PN

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.00%

ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยเภสัช, พนักงานOPD อายุรกรรม กุมารเวช

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 65
สถานศึกษา: ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เป็นอาสาสมัครกู้ภัยยามเวลาว่าง ...
ความสมบูรณ์ 74.80%

พนักงานต้อนรับ, Guest service agent, พนักงานจัดเลี้ยง แผนก F&B

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ม.ค. 65
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การแสดง รำมโนราห์ เล่นกีต้าร์
ความสมบูรณ์ 61.50%

ช่างไฟฟ้า, เสริฟ, ผู้ช่วยกุ๊ก

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: วาดภาพ
ความสมบูรณ์ 68.10%

UX UI Designer / Web Designer / Graphic Designer, Digital Marketing, Sales coordinator

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ธ.ค. 64
สถานศึกษา: ราชภัฎนครปฐม
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 220,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.40%

ธุรการจัดซื้อ, จัดซื้อ, ธุรการ

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ธ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) อินเตอร์เน็ต,อีเมล์ และโปร ...
ความสมบูรณ์ 94.50%

แคชเชียร์, ธุรการ, เสมียน

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 04 ธ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ( เรียนออนไลน์ไม่มีผลต่อการทำงาน)
นิติศาสตร์ (กำลังศึกษาอยู่)
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 60.90%

พนักงานบัญชี, พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานทั่วไป

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาการการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.30%

Security

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนพืมานพิทยาสรรค์
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,500 บาท
ความสมบูรณ์ 56.60%

พนักงานต้อนรับ, พนักงานบริการ, พนักงานทั่วไป

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 67.10%

คนสวน, พนักงานรักษาควมปลอดภัย

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.60%

ธุรการ, พนักงานทั่วไป

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 09 พ.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สารสนเทศศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถพิมพ์ดีดไทยภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้คล่อง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าง ...
ความสมบูรณ์ 71.20%

House keeping, Laundry, Waitress

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 08 พ.ย. 64
สถานศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอกันตัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - Bakery - Laundry
ความสมบูรณ์ 72.40%

พนักงานขาย, Operation, อิสระ

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 31 ต.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัย ช่างศิลป ลาดกระบัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 23,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: วาดภาพ โปรแกรม words,excel
ความสมบูรณ์ 59.00%

เเคชเชียร์, รปภ, ทั่วไป

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 29 ต.ค. 64
สถานศึกษา: ผึ่งเเดดวิทยาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.40%

Housekeeping Manager

อายุ: 46 ปี อัพเดทล่าสุด 22 ต.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 45,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 83.30%

ผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานประจำ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.20%

แม่บ้าน, พนักงานขาย, รปภ

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนตลาดเหนือ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ค้าขาย ทำความสะอาด นวด
ความสมบูรณ์ 67.90%