หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

Tour guide, พนักงานต้อนรับที่สนามบิน

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้ โปรแกรมตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นได้ สามารถ เขียนโปรแกรมท่องเที่ยวได้ ...
ความสมบูรณ์ 90.75%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Night manager

อายุ: 44 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 50,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 91.70%

Teacher assistant, Teaching assistant, ครูผู้ช่วยชาวต่างชาติ

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 19,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - ทำขนมเบเกอรี่ เช่น คุกกี้ ขนมปังกรอบ - ถักโครเชร์ ...
ความสมบูรณ์ 86.50%

แคชเชียร์, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, ที่ปรึกษา / วางแผนทางการเงิน

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12 บาท
ความสมบูรณ์ 71.10%

พนักงานขับรถส่งสินค้า, พนักงานคลังสินค้า

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 62
สถานศึกษา: กศน.เมืองสุราษฎร์ธานี
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.60%

GSA, HR

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิเทศศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ว่ายน้ำ ถ่ายภาพ
ความสมบูรณ์ 61.30%

Reception, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานขาย

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง ทำขนม
ความสมบูรณ์ 70.90%

เจ้าหน้าที่ห้องแลบ,นักวิจัย, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ, ผู้ช่วยเภสัชกร ,ผู้ช่วยแพทย์ต่างๆ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถทำสไลด์ถาวรหนอนพยาธิได้ มีความรู้ความเข้าใจในด้านสัตววิทยา สามารถทำงานเกี่ยวกับส ...
ความสมบูรณ์ 77.60%

พนักงานขับรถ

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 66.00%

ช่างทั่วไป

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: เทคนิคภูเก็ต
อิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: โปรแกรมmicro soft พื้นฐาน ลงวินโดว์
ความสมบูรณ์ 63.50%

แคชเชียร์, เสริฟ

อายุ: 14 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: วัดศรีวิเทศสังฆาราม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: อันนี้ไม่ใช่ความสามารถแต่อยากจะอธิบายและเปิดใจรับค่ะ หนูอายุตามบัตรถึงจะแค่15ปีเพราะแม ...
ความสมบูรณ์ 70.60%

ผู้ช่วยเภสัช, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, งานเกี่ยวกับธุรการ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาธารณสุขศาสตร์
ความสมบูรณ์ 50.20%

ธุรการฝ่ายกฎหมาย, ธุรการฝ่ายบุคคล, นิติกร

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นิติศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสมบูรณ์ 51.40%

Store officer

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วิศวกรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: ศิลปะ วาดรูป ตกแต่งภาพ
ความสมบูรณ์ 52.60%

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ: 35 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 36,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.70%

Sale, Customer Service, Operation

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต
วิเทศศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ: 23,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.65%

ธุรการ, พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายการขาย

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
นิติศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 18,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 62.60%

Reservation, Tour operation, Receptionist

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
การบริการและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 59.20%

Web developer, Programmer, IT Support

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิศวกรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: - Photoshop - Angular, NodeJS, SQL - บาสเกตบอล
ความสมบูรณ์ 56.20%

พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานขาย, บริการลูกค้า

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโคกหาร
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: นวดแผนไทย
ความสมบูรณ์ 65.90%