หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

พนักงานบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ธุรการ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: โปรแกรม MS Word , Excel โปรแกรม Express
ความสมบูรณ์ 78.50%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, ฝ่ายขาย

อายุ: 44 ปี อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 45,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

ธุรการออฟฟิศ, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ราชภัฎนครศรีธรรมราช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 56.10%

มัคคุเทศก์, พนักงานรับจอง

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 75.10%

แสดงโชว์, เกียวกับเครื่องสำอาง, งานแต่งหน้า

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่
วิทย ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์-คณิต
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.90%

พนักงานพาร์ทไทม์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี แบดมินตัน วิ่ง
ความสมบูรณ์ 73.20%

ธุรการ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, จป.วิชาชีพ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 63
สถานศึกษา: ม.สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 76.30%

เลขานุการ, ธุรการ, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑฺต
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้ Microsoft word, Excel,Powerpoint สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ...
ความสมบูรณ์ 80.40%

ผู้ช่วยพยาบาล PN, ผู้ช่วยพยาบาลPN, ผู้ช่วยพยาบาลPN

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 63
สถานศึกษา: ร.รสวีวิทยาคม
ภาษาสังคม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 62.80%

คนสวน, เสริฟท์​, พนักงาน​รักษา​ความปลอดภัย​

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 63
สถานศึกษา: ร.ร. บ้านบากัน
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 9,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 94.30%

การตลาด, Sale หน่วยรถ, การตลาด

อายุ: 36 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 63
สถานศึกษา: การศึกษานอกโรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.25%

พนักงานธุรการ

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.20%

พนักงานขาย, ขับรถ, Pcห้าง

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: กศน.อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 60.40%

Pool Attendent, Bartender

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ช่างเชื่อม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เย็บผ้า/กีต้า
ความสมบูรณ์ 58.70%

ครู, ครูพี่เลี้ยง, ธุรการ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครุศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.70%

Guide Transfer, Guset service

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: ป่างิ้ววิทยา
วิทย์ คณิต
เงินเดือนที่ต้องการ: 40,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: นวดแผนไทย นวดน้ำมัน ประคบ นวดฝ่าเท้า ...
ความสมบูรณ์ 89.30%

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยทางการแพทย์

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 61.90%

พนักงานต้อนรับ, ธุรการ, คีย์ข้อมูล

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยชุมชน(ศูนย์การศึกษานอกระบบ กสน.)
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: คอมพิวเตอร์ โปรแกรม microsoft word,excel,powerpoint,photoshop,email,social ต่างๆ เครื ...
ความสมบูรณ์ 59.30%

พนักงานบัญชี, พนักงานทรัพยากรมนุษย์, พนักงานประสานงานทั่วไป

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 55.00%

แคชเชียร์, Pc, จัดเรียงสินค้า

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านเขาเทียวป่า
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 55.00%