หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

รักษาความปลอดภัย, ความมั่งคงสนามบิน

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 55.60%

Operation officer, Reservation, พนักงานธุรการ

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 71.30%

ธุรการ, บัญชี

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,500 บาท
ความสมบูรณ์ 85.30%

ช่างภาพ

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ร.ร บ้านคำยาง
-
ความสามารถพิเศษ: ผสมสารคอลีนเพื่อวัดค่าความใสของน้ำ ...
ความสมบูรณ์ 64.30%

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/บริการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานทั่วไป

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ (word,power point, excel) ...
ความสมบูรณ์ 75.00%

ขับรถ, เสิร์ฟ-บริการ, ช่าง

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 62
สถานศึกษา: เชียรใหญ่
-
ความสมบูรณ์ 62.80%

GSA, GSA, GSA

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 62
สถานศึกษา: PATTASASN WITHTHAYA SCHOOL
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 59.45%

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ทั่วไป, เจ้าหน้าที่ประจำแคชเชียร์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มนุษยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.80%

พนักงานเเคชเชียร์, พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 62
สถานศึกษา: กศน .บ้านเสด็จ
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.40%

พนักงานประจำ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนขอนหาดประชาสสรค์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.10%

HRD, คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บริหารการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ว่ายน้ำ
ความสมบูรณ์ 78.30%

guest service agent, reservation office

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
ศิลปศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 16,000 บาท
ความสมบูรณ์ 72.55%

พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานOffice, ธุรการ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์และเทคโลโนยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 68.80%

บัญชี, ธุรการ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.70%

ธุรการ, ครูคณิตศาสตร์, อื่นๆ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - Microsoft office ( word,excel,powerpoint) - Photo shop เบื้องต้น - express เบื้อง ...
ความสมบูรณ์ 81.80%

พนักงาน​ทั่วไป, พนักงานบริการ, พนักงานการตลาด

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: พูดประชาสัมพันธ์
ความสมบูรณ์ 90.50%

นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยแพทย์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: มีความอดทนสูง สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี ...
ความสมบูรณ์ 80.80%

นักทรัพยากรบุคคล, พนักงานธุรการ, พนักงานประจำออฟฟิต

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัฐศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - Microsoft word - Microsoft excel - Microsoft powerpoint - Adobe photoshop - VSCO ...
ความสมบูรณ์ 73.50%

ฝ่ายธุรการ, บริการ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ...
ความสมบูรณ์ 55.20%

ผู้ช่วยเชฟ / งานในครัว, พนังงานทั่วไป, คลังสินค้า/โลจิสติกส์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียน ดาวรุ่งวิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ขยัน อดทน เต็มที่กับงาน
ความสมบูรณ์ 56.00%