หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

Waiter

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.80%

Night GSA, Night GSA,sup

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ภูเก็ตเทคโนโลยี
การโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: Good command of Written and Spoken English
ความสมบูรณ์ 61.80%

พนักงานประจำ, พนักงานเสริฟ, พนักงานทั่วไป

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.40%

พนักงาน

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 62
สถานศึกษา: ร.ร วัดภูมิบรรพต
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 55.80%

ตัดต่อวิดิโอ, ช่างภาพ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 62
สถานศึกษา: เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
ความสมบูรณ์ 53.20%

พนักงานบัญชีและการเงิน

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสมบูรณ์ 59.80%

เสริฟ์​, อาหารและเครื่องดื่ม​, ธุรการ​ทั่วไป

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 62
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิค​ยโสธร​
การบัญชี​และการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา​ทั่วไป
ความสมบูรณ์ 88.70%

ไกด์, พนักงานขาย, พนักงานต้อนรับ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิลปศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 74.70%

พนักงานบริษัท, พนักงานโรงแรม

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 62
สถานศึกษา: วิทยลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
การจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.15%

หัวหน้า, รองหัวหน้า,ผู้ช่วย, ลูกน้อง

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.60%

Spa Recpetion, Spa therapist

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 62
สถานศึกษา: อาชีวศึกษาภูเก็ต
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: จัดดอกไม้ในงานต่างๆ
ความสมบูรณ์ 66.10%

บัญชี, การเงิน/การธนาคาร, IT/คอมพิวเตอร์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 83.50%

งานครัว

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 60.60%

พนักงานขับรถ

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนน้ำผุด
เงินเดือนที่ต้องการ: 8,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.60%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Duty. Manager / Night manager

อายุ: 44 ปี อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 70,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป ...
ความสมบูรณ์ 93.20%

ธุรการ, การเงินและบัญชี, แคชเชียร์

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.40%

พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล, บริการลูกค้า

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ดีและ สามารถตัดต่อวิดีโอได้ ...
ความสมบูรณ์ 67.80%

พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย/การตลาด, ฝ่ายการเงิน/ธนาคาร

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 62
สถานศึกษา: Phuket Rajabhat University
Management Science
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสามารถพิเศษ: Computer Skill: Words, PowerPoint, Internet ,Excel Sport Skill: Volleyball, Swimmin ...
ความสมบูรณ์ 84.50%

พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ IPD กุมาร

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 30,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.20%

พนักงานขาย, เสริฟ, อื่นๆ

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -
ความสมบูรณ์ 53.40%