หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

บัญชี, ธุรการ, เลขานุการ

อายุ: 38 ปี อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคระนอง
คอมพิวเตอร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถติดต่องานกับทางราชการได้ทุกที ...
ความสมบูรณ์ 68.40%

วิศวะกร

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ...
ความสมบูรณ์ 72.40%

พนักงานต้อนรับ, พนักงานเสริฟ, พนักงานop

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 09 ม.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยชุมชนพังงา
การศึกษาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ดีดกีต้าร์
ความสมบูรณ์ 79.30%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, Villa manager

อายุ: 45 ปี อัพเดทล่าสุด 05 ม.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 40,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

พนักงานทั่วไป, รูมบอย, พนักงายเสิร์ฟ

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 30 ธ.ค. 63
สถานศึกษา: สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศึกษาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: -ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ -ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ...
ความสมบูรณ์ 87.95%

พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายบุคคล, พนักงานตรวจสอบ

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มนุษยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Word ,Microsoft Excel ,PowerPoint ,SP ...
ความสมบูรณ์ 68.90%

งานบัญชี, งานเสิร์ฟ, งานพิมพ์งาน

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 07 ธ.ค. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel Word Powerpoint Photoshop ได้เป็นอย่างดี ...
ความสมบูรณ์ 61.20%

Reception/Admin, Front/G.S.A/customer service, Cashiers/Finance

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 29 พ.ย. 63
สถานศึกษา: Rajapruk University
Accountancy
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: Having analytical skills, leadership, highly responsible and results oriented and Abil ...
ความสมบูรณ์ 80.90%

Customer Service, พนักงานบริการลูกค้า, Call center

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิเทศศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.70%

กุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก, RoomBoy

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 63
สถานศึกษา: รร. บ้านแหลมโพธิ์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 73.30%

ผจก.ร้านอาหาร, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร, พนักงานต้อนรับ

อายุ: 40 ปี อัพเดทล่าสุด 27 พ.ย. 63
สถานศึกษา: เทคนิคพณิชยการสยามตรัง
บริหารธุระกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 58.90%

ผู้ช่วยกุ๊ก, RoomBoy

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 27 พ.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.40%

Purchasing Supervisor, Store Receiving Supervisor

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 63
สถานศึกษา: Phangnga Community College
Faculty of Business Administration
ความสามารถพิเศษ: เรียนรู้ได้เร็ว
ความสมบูรณ์ 54.25%

Cook helper, Commis3, Chef

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
คหกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสมบูรณ์ 69.90%

เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่รับจ่าย ตั้งหนี้, เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - มีความว่องไวในการทำงาน คล่องแคล่ว - สามารถใช้งานโปรแกรม SAP , โปรแกรม ORACLE โปรแกร ...
ความสมบูรณ์ 82.40%

พนักงานเสิร์ฟอาหาร, กุ๊กโรงแรม, ผู้ช่วยกุ๊ก

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ย. 63
สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง
ความสมบูรณ์ 65.40%

Officer/Administrative, Sale, Coordinate

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 24 พ.ย. 63
สถานศึกษา: สงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 64.40%

Guest Service Agent, Reservation Officer

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 63
สถานศึกษา: โรงเรียนกะทู้วิทยา
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,500 บาท
ความสมบูรณ์ 61.30%

พนักงาน

อายุ: 30 ปี อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 63
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารธุรกิจ
ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี หมากล้อม
ความสมบูรณ์ 56.30%

Reception, Kids club, พนักงานขาย

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 63
สถานศึกษา: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ยะลา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ชอบเล่นกีฬา (วอลเลย์บอล)
ความสมบูรณ์ 83.50%