หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

Bell man, loader, พนักงานเสิร์ฟ

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นบอล
ความสมบูรณ์ 64.90%

นักวิชาการบัญชีและการเงิน, พนักงานบัญชี, พนักงานธุรหาร

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 52.40%

นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยทันตแพทย์

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 67.70%

ช่างทั่วไป, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพแกลง
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 57.00%

ธุรการศูนย์บริการ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา:'ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,แชร์บอล,วิ่ง ...
ความสมบูรณ์ 64.80%

โฟรแมน, หัวหน้างาน

อายุ: 39 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 25,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.20%

พนักงานเสริฟ, ล้างจาน, ในครัว

อายุ: 19 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 55.00%

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ AP, พนักงงานการเงิน

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 26,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.20%

Sale representative, Sale marketing, Sale freelance

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ
ความสมบูรณ์ 56.20%

ผู้จัดการคลังสินค้า, หัวหน้าแผนกขาย

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 62
สถานศึกษา: ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 บาท
ความสมบูรณ์ 50.20%

วิศวกรสํานักงาน, วิศวกรโยธา,โฟร์แมน, พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: ใช้งานโปรแกรมคอมฯพื้นฐานและโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมได้ ...
ความสมบูรณ์ 96.50%

Receptionist / General Administration, Customer services /Concierge, Interpreter /Coordinator

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิติศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 17,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: •สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้ เช่น Microsoft Office Word ,PowerPoint ,Excel ...
ความสมบูรณ์ 82.80%

พนักงานบริษัท, พนักงานโรงแรม, แคชเชียร์

อายุ: 21 ปี อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 62
สถานศึกษา: วิทยลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
การจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 75.25%

Front Offie sup., GSA.

อายุ: 30 ปี อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นิเทศศาตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 71.20%

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, ฝ่ายขาย

อายุ: 44 ปี อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 50,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 91.70%

ธุรการ, นักเอกสารสนเทศ, บรรณารักษ์

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office • มีความรับผิดชอบ และมีม ...
ความสมบูรณ์ 72.60%

นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาล

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือนที่ต้องการ: 14,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ความสามารถทางด้านดนตรีไทย กีฬาวอลเลย์บอล และความสามารถในงานด้านสาธารณสุข มีใจรักในงานบ ...
ความสมบูรณ์ 78.30%

PMME Technician, QC, ช่าง

อายุ: 27 ปี อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ฟุตบอล
ความสมบูรณ์ 53.40%

F&B Service, Reception

อายุ: 32 ปี อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 62
สถานศึกษา: โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เอ็นเตอร์เทนลูกค้า
ความสมบูรณ์ 65.45%

เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล​ คีย์​ข้อมูล​, พนักงานทั่วไป, พนักงานออฟฟิต​ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 62
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สงขลา​
มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การเล่นกีฬา​
ความสมบูรณ์ 73.90%