หาคน ค้นหา คัดเลือกประวัติ (resume) ผู้สมัครจากทั่วประเทศ

ใบประวัติ Resume ล่าสุด

Housekeeping Manager, Asst. housekeeping Manager, ผู้จัดการฝ่ายขาย ต่างประเทศ

อายุ: 46 ปี อัพเดทล่าสุด 08 พ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัย รามคำแหง
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 50,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: - การทำ Towel animal การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การจัดสวนทั่วไป - พูด อ่าน ภาษาสเปน พ ...
ความสมบูรณ์ 85.70%

ดูแลความปลอกภัย, พนักงานขับรถ, พนักงานขาย

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 08 พ.ค. 64
สถานศึกษา: วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
-
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ทำอาหาร,
ความสมบูรณ์ 88.70%

จัดซื้อ, รักษาความปลอดภัย

อายุ: 37 ปี อัพเดทล่าสุด 07 พ.ค. 64
สถานศึกษา: ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสมบูรณ์ 51.70%

งานโรงแรม, รักษาความปลอดภัย, พนักงานทำความสะอาด

อายุ: 29 ปี อัพเดทล่าสุด 05 พ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 65.40%

Graphic, Office, Tourism

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 03 พ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: เป็นนักดนตรีกลางคืน แต่ไม่ทานแอลกอฮอร์ ...
ความสมบูรณ์ 64.40%

พนักงาน​ประจำ, พนักงานพาร์ไทม์​, พนักงานฟูลไทม์​

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 02 พ.ค. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​
มนุษยศาสตร์และสังคม​ศาสตร์​
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: การแสดง​ รำ​ เต้น​
ความสมบูรณ์ 72.00%

เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ครู

อายุ: 40 ปี อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครุศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: คอมพิวเตอร์
ความสมบูรณ์ 70.10%

Reservation, Tour operation, Receptionist

อายุ: 25 ปี อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
การบริการและการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 72.70%

พนักงานเสริฟ, Cashier r restaurant, ผู้ช่วยกุ๊ก

อายุ: 33 ปี อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศิลปกรรมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 11,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: ชอบทำกิจกรรม งานอดิเรกชอบวาดรูปสร้างสรรค์ผลงาน หาข้อมูลเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โปรแกรมที ...
ความสมบูรณ์ 78.25%

ผู้ช่วยทันตกรรม

อายุ: 28 ปี อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนอำนวยเวทย์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15 บาท
ความสมบูรณ์ 57.45%

สนามบิน, โรงแรม

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 64
สถานศึกษา: กศน ด่านขุนทด
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 52.80%

HR, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.40%

พนักงานต้อนรับ, แคชเชียร์, พนักงานเสิร์ฟ

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 67.40%

ธุรการทั่วไป, พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย

อายุ: 24 ปี อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 13,000 บาท
ความสมบูรณ์ 83.00%

แคชเชียร์, พนักงานทั่วไป, เสริฟ

อายุ: 34 ปี อัพเดทล่าสุด 14 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 72.30%

พนักงานบัญชี

อายุ: 22 ปี อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ: 12,000 บาท
ความสมบูรณ์ 54.00%

รปภ, ช่าง, ผูช่วยช่าง

อายุ: 23 ปี อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 64
สถานศึกษา: ก.ศ.น
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: มีความรู้ด้านไอที
ความสมบูรณ์ 73.70%

Receptiinist

อายุ: 42 ปี อัพเดทล่าสุด 12 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มัธยมวักธาตุทอง
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ...
ความสมบูรณ์ 61.10%

พนักงานเสริฟ, รักษาความปลอดภัย, Pc

อายุ: 20 ปี อัพเดทล่าสุด 11 เม.ย. 64
สถานศึกษา: โรงเรียนตัรบียักษ์อิสลามียะห์
เงินเดือนที่ต้องการ: 10,000 บาท
ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาอังกฤษได้คะ สื่อสารได้ในระดับนึง ...
ความสมบูรณ์ 60.20%

ธุรการ

อายุ: 26 ปี อัพเดทล่าสุด 11 เม.ย. 64
สถานศึกษา: มหาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดการ
เงินเดือนที่ต้องการ: 15,000 บาท
ความสมบูรณ์ 53.60%