หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน วิศวกร,ผู้รับเหมา
วิศวกรกรโครางการ (1 อัตรา)
ควบคมงานก่อสร้าง ประจำโครงการก่อสร้าง จ.ภูเก็ต
ลำปาง » เงินเดือน ตามความสามารถ
Electrical Engineer Automation (ประจำสาขาภูเก็ต) (2 อัตรา)
-ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ -ติดต่อขอเข้านำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย -รับรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า -ประสานงานระหว่างลูกค้า -ให้ข้อเสอนแนะใน ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
Office/Cmpany Admin (1 อัตรา)
- งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน - งานตรวจสอบอาคาร - งานออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Fire Pump และ Fire Alarm ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็คทรอนิคส์ (2 อัตรา)
- งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน - งานตรวจสอบอาคาร - งานออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Fire Pump และ Fire Alarm ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
วิศวกรไฟฟ้า (1 อัตรา)
- งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน - งานตรวจสอบอาคาร - งานออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Fire Pump และ Fire Alarm - งานออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบรับรอง Gas Station ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามความสามารถ
Foreman (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. อยู่ประจำหน้างาน บริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละวัน 2. ควบคุมคนงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
Junior Engineer (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. อยู่ประจำหน้างาน บริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละวัน 2. ควบคุมคนงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
โฟรแมน (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้า อาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรมมาประมาณ 5 ปีขึ้นไป
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
โฟร์แมน (1 อัตรา)
คุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามความสามารถ
พนักงานเขียนแบบ ออกแบบ สถาปนิก (1 อัตรา)
เขียนแบบ ออกแบบ อาคาร จัดทำ shop drawing, As-build
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามความสามารถ
สถาปนิก/ สถาปัตย์ (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร ทำให้ชีวิตความเป็ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
ธุรการ (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- จ่ายเช็คผู้รับเหมา - เดินบัญชี - ตรวจเช็คปริมาณจ่ายผู้รับเหมา
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
โฟร์แมนก่อสร้า (5 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
สโตร์ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ติดต่อร้านค้าสั่งของ - ตรวจเช็คเครื่องมือต่าง - เช็คสต๊อคต่าง
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานขายประจำร้าน PC (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ดูแลลูกค้าหน้าร้าน และให้คำปรึกษา ดูแลชั้นวางสินค้าและสต๊อกสินค้า ผสมสีที่ลูกค้าต้องการ
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานธุรการ (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ออกบิล วางบิล ตามหนี้ ดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างเทคนิค (12 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
• งานสำรวจหาจุดท่อรั่วในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาแนวท่อในพื้นที่ในแผนที่ GIS และภาคสนาม • ติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดัน และวิเคราะห์แรงดันพื้นที่ • ตรวจสอบ สำรวจตำแหน่งประตูน้ำ หัวดับเพลิง และทดสอบพื้นที่ ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Sales Executive และ Sales Engineer (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
รายละเอียดงาน • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ในบริษัท • ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า • ดูแลรับผิดชอบชอบฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ตามตกลง
วิศวกรโยธา (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ดูเเล ควบคุมโครงการตึก 8 ชั้น ที่พัทยา
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
โฟร์แมนก่อสร้าง (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป คุมคนงาน ผู้รับเหมาได้ดี เคลียร์แบบ ถอดแบบ ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้(auto cad ,ms office) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ IT Support (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน - Support งาน IT - ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์หน้างาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรถยนต์ (ปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก) (1 อัตรา)
1. ตรวจสอบและควบคุมเรื่องความต้องการด้านต่างๆ ของรถยนต์ภายในบริษัท 2. ควบคุมดูแล บำรุงรักษารถยนต์ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ 4. รับความต้องการและแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้งาน 5. ติดตามงานและประสานงานกับผู้เกี ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ตามตกลง
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน