หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท
OP Officer(Suratthani) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ 2. ตรวจสอบงานภายในแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การจัดรถ และจัดห้องพักให้กับลูกค้า 4. ควบคุม ดูแล เรื่องการจัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าและให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอ ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Chief public area and gardener (Suratthani) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ดูแลสวนหย่อม และพันธุ์พืช ให้เป็นธรรมชาติ 2. ดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ภายในรีสอร์ท 3. ดูแลงานช่างต่างๆรวมกับช่างทั่วไป 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท 5. ตรวจเช็คงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Engineering Supervisor (Suratthani) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบต่างๆ 2. ดูแลการจัดซื้อเครื่องมือช่างให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ 3. ควบคุมการทำงานช่างโดยรวมทั้งหมด ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สโตร (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ดูแล เช็คสต็อก คลังสินค้า 2. ซื้อของตามใบสั่งซื้อภายในจังหวัดภูเก็ต 3. ขับรถไปส่งของที่ เขาสก และ เขื่อน จ.สุราษฎร์ธานี 4. ติดต่อประสานงานการซื้อของกับสาขา ที่จ. สุราษฎร์ธานี 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Assistant Financial Controller (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- Perform monthly variance analysis in conjunction with departmental managers for the operating budget. - Provide Heads of the Department with monthly financial data in order to allow them to analyze their performance and run their departments profita ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Steward (พนักงานล้างจาน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ทำความสะอาดจาน แก้ว และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในครัว 2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหัองครัว 3. นำวัตถุดิบในการทำอาหารไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของหรือตู้เย็นตามประเภท 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน เรามีคนสอนงานให้ 5. ดูแลภาชนะไม่ให้ชำ ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Technician (ช่างทั่วไป) (เขาสก สุราษฎร์ธานี) (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง 2. ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Training Manager (เขาสก สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
• Identify and analysis future and current training needs. • Plan training after consult with line manager. • Drawing an overall or individualized training for all employees. • Deploying training methods that proper with our employees. • Monitor and evalua ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Programmer (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- Program Systems as required by Company. - Write programs in a variety of computer languages. - Fix and offer support for any computer issues as required by Supervisor. - Maintain computer and appropriated systems for company as required. - Ma ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
GR Officer (Suratthani) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. คอยช่วยเหลือ ดูแล และให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า 2. เตรียมรายงานประจำวันต่างๆ 3. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
F & B Supervisor (สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ดูเเลความเรียบร้อยในการทำงานของพนักงาน F&B 2. ควบคุมการเตรียมอาหารเเละเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูเเลสต็อกของใน F&B และส่งรายงานให้กับผู้จัดการ 4. รายงานผลการทำงานของเเผนก F&B 5. รายงานความเสียหายของสินค้าให้กับผู้จัดการทราบ 6. จัดทำรายงานสินค้ ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ตามตกลง
Waiter / Waitress (สุราษฎร์ธานี) (2 อัตรา)
บริการอาหารเเละเครื่องดื่ม
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Driver Supervisor (สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ควบคุม ดูเเลให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์/รถตู้/รถหกล้อเเละบำรุงรักษาสภาพ รถตามระยะเวลา 2. ควบคุม ดูเเลเเละกำกับการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ 3. บันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน / ประจำเดือนเเละรายงานข้อมูลการใช้รถเเละ ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ตามตกลง
Administrative Assistant Manager (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- Plan, organize and coordinate administrative procedures, systems and multitasks. - Supervise the day-to-day task assignments and performance for all associates. - Plan and prepare work schedules and coordinate daily assignments and activities of asso ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Assist Chief Accountant (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- Monitors and analyzes department work to develop more efficient procedures and use of resources while maintaining a high level of accuracy. - Manage, control, develop and maintain financial and accounting controls and processes. - Preparing monthly ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Guide (สุราษฎร์ธานี) (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
นำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เชียงใหม่ » เงินเดือน ตามตกลง
Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. ควบคุมดูแลให้พนักงานในแผนกแม่บ้านเป็นไปตามกฎระเบียบแผนก 2. ให้ความรู้และอบรมรายละเอียดงานให้กับพนักงานในแผนก ทำงานเพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้ 3. บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ 4. ตรว ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Assistant Resident Manager (สุราษฎร์ธานี) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
• Assist RM to manage overall running in Camp. • Assist RM manage accommodation both in Camp and other. • Training all employees be proper with their jobs. • Control all operations and report to RM. • Supervise all business with dept concern. • Monitor al ...
เชียงใหม่ » เงินเดือน ไม่ระบุ
Sales Coordinator (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel 4.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 5.ใส่ใจรายละเอีย ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามประสบการณ์
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
Guest Service Agent (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1.Booking ห้องพัก 2.Check In - Out 3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนก
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
คนพิการ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
มีความสามารถในการทำงานโรงแรมได้ พิจารณาตามความเหมาะสมของสถาพร่างกาย
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามประสบการณ์
สุราษฎร์ธานี » เงินเดือน ตามความสามารถ
สุราษฎร์ธานี » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน