เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง

เทคนิคการหางานที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง

การได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความสามารถ ของตัวผู้สมัครเอง ทำให้ตัวเองมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ งานที่ออกมาจึงมีคุณภาพ รวมถึงองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกคน ดังนั้นสิ่งที่ผู้สมัครทุกคนพึงรู้ก่อนที่จะทำการสมัครงาน คือ


1. รู้จักตัวเอง มองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้เจอ


เพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การมองหางานก็เป็นไปอย่างไร้จุดหมาย ไม่มีทิศทาง ทำให้เรามองหางานที่ต้องการไม่เจอ ดังนั้น ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหนดี ก็อย่ารีบร้อน คิดดูดีๆ ก่อนว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไรในชีวิต แล้วค่อยมองหางาน


2. เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว ก็มองหางานที่เปิดรับสมัคร


ศึกษาดูว่างานที่จะทำนั้นต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหน แล้วมองย้อนดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติที่ระบุมาหรือยัง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็ควรเร่งหาความรู้เพิ่มเติม อาจจะฝึกอบรมหรือสอบถามผู้รู้ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง


3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้ครบ


เช่น จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ จดหมายแนะนำตัวเอง ใบรับรองการศึกษา หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือใบผ่านงาน และประวัติย่อ ควรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพระบริษัทส่วนใหญ่จะเลือกพิจารณาจดหมายภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ


4. เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ลุยเลย ส่งจดหมาย ส่ง e-mail สมัครงานออนไลน์ หรือใบสมัครด้วยตนเอง


และอย่าลืมอ่านประกาศดีๆ ด้วยว่า บริษัทต้องการให้สมัครโดยวิธีไหนและควรติดตามใบสมัครงานของท่านกับบริษัทนั้นๆ ด้วย เช่นโทรแจ้งเมื่อท่านส่งใบสมัครงานไปแล้ว จะได้ไม่พลาดในการพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป


ข้อมูลโดย : http://guidance.kku.ac.th


ที่มา : http://www.raidai.com

คัดลอก URL บทความนี้แบบย่อ