สิ่งที่ไม่ควรทำในการนำเสนอตัวเอง

สิ่งที่ไม่ควรทำในการนำเสนอตัวเอง


มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้งาน นั่นคือ การเข้าไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทที่เราสมัครไว้ ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากในการเข้าไปทำความรู้จักกับบริษัท อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทรู้จักกับผู้ถูกสัมภาษณ์มากขึ้น ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” ในบทความนี้เราจะขอนำเสนอเทคนิคในการสัมภาษณ์ให้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้น นั่นคือ ข้อพึงระวังในการสัมภาษณ์ในขณะที่นำเสนอตัวเอง ดังนี้

1.  อย่าตอบคำถามเร็วนักหรือพูดมากเกินไป  มันจะทำให้คุณตกหลุมพรางตัวเอง การที่พูดเร็วไม่ยั้งคิดจะทำให้การตอบคำถามไม่ตรงประเด็น ซึ่ง จะทำให้คุณดูแย่ในสายตาของผู้สัมภาษณ์ และการพูดมากเกินไปจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องฟังรายละเอียดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าประทับใจในการสัมภาษณ์อีกด้วย

2.  อย่าพูดเสียงเบา  เพราะจะให้สื่อสารได้ไม่รู้เรื่อง และแสดงถึงความไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์งาน

3.  อย่าโกหก   พวกวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติ ฯลฯ  เพราะถ้าผู้สัมภาษณ์นั้นจับได้ว่าคุณโกหกคุณจะโดนตัดสิทธิ์ออกจากการคักเลือก ถ้าโชคดีบริษัทเลือกคุณเข้าทำงาน คุณอาจทำงานนั้นไม่ได้ดีและไม่มีความรู้ในการทำงาน คุณอาจจะโดนพิจารณาจากนายจ้างให้ออก

4.  อย่าใช้คำแสลง และภาษากายมากเกินควร การใช้คำแสลงในการสัมภาษณ์นอกจากจะดูไม่สุภาพแล้วยังทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนจะชอบใช้ภาษากายเข้ามาช่วยลดความตื่นเต้นแต่ถ้ามาเกินไป มันแสดงถึงความไม่พร้อมและไม่สุภาพ ผู้สัมภาษณ์จะดูว่าคุณไม่เป็นมืออาชีพภาษาที่ใช้ควรจะใช้ภาษาที่เป็นทางการเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและควรสำรวมกริยาท่าทาง

5.  อย่าพูดเรื่องตลก หรือ เรื่องที่อ่อนไหวง่าย ผู้สัมภาษณ์บางคนมีความรู้สึกอ่อนไหวในบางเรื่องอย่าง เช่น เรื่องการเมือง, เรื่องเชื้อชาติ ฯลฯ เพราะจะทำให้คุณดูไม่ดีตั้งแต่แรกและอาจจะไม่ได้รับพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน และการพูดเรื่องตลกในขณะถูกสัมภาษณ์นั้นจะทำให้ภาพลักษณะของคุณดูไม่ดี ไม่สุขุม   

6.  อย่าพูดถึงเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเก่าในแง่ลบ  เมื่อคุณพูดถึงนายจ้าง/เพื่อนร่วมงานที่คุณทำงานอยู่ด้วยหรือก่อนหน้าในแง่ลบ คำพูดเหล่านี้มันจะทำให้คุณถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่าจะมีปัญหาในการทำงาน และแสดงถึงคุณนั้นมักจะมีทัศนคติในแง่ลบเสมอ

ในการนำเสนอตัวเองในการสัมภาษณ์งานถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะแสดงความคิด ความสามารถที่ผ่านมา เพียงระวังเรื่องต่างๆ ข้างต้น และพยายามนำเสนอตัวเองให้ดูน่าสนใจ เพียงเท่านี้โอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณต้องการก็อยู่ไม่ไกล

ข้อมูลจากเว็บไซต์: http://www.manpowerthailand.com

คัดลอก URL บทความนี้แบบย่อ