การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน

การสมัครงาน ก็เหมือนกับเราเป็นเซลล์แมน ต้องเข้าใจถึงสินค้าที่จะขาย วิธีการขาย ขายสินค้าให้กับใคร ใครเป็นลูกค้า และ รวมไปถึงขายในราคาเท่าไหร่ถึงจะพอใจ ซึ่งการสมัครงานนั้น สินค้าที่พูดถึงนั่น คือตัวเราเอง

ดังนั้น ควรจะมาคิดวิเคราะห์ พิจารณา เตรียมพร้อม ต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้ได้  ได้ทำงานอย่างมีความสุขเมื่อถูกรับเลือก และ ไม่รู้สึกเสียดายหากไม่ได้รับเลือก จากการไม่เตรียมพร้อมของตัวเอง โดยเริ่มเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เป็นแต่ละข้อ ดังนี้

1.  ต้องเข้าใจตัวเองก่อน  หมายถึงเข้าใจว่าเรามีความชอบ ความสนใจ อยากทำงานประเภทไหนที่ทำแล้วคิดว่ามีความสุข หรือ ทุกข์ที่เจอพอรับได้ ลักษณะองค์กรแบบใดที่เราต้องการเข้าไปทำงาน และที่สำคัญ เราจะต้องทราบจุดอ่อน และ ขีดจำกัดความสามารถของตัวเองด้วย เพื่อที่จะเลือกพิจารณาสมัครงานที่เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถตัวเอง และ ได้รับคัดเลือกอย่างเหมาะสม

2. เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

- เตรียมข้อมูลในเรื่องของตำแหน่งงาน องค์กร บทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานที่ผู้สมัครสนใจ เพื่อให้ผู้รับสมัครงานเห็นถึงความตั้งใจ การเตรียมตัว ความสนใจในการสมัครงานของผู้สมัคร

- หาแหล่งสมัครงานที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้สมัครต้องเลือกสมัครงาน หรือ ฝากประวัติ ไว้ใน website ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม และ องค์กรใหญ่ๆที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ทาง recruiter ขององค์กรนั้นๆสามารถค้นหาประวัติของเราได้ง่าย และ มีโอกาสมากกว่าวิธีอื่น

- ฝึกทักษะในการนำเสนอ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ให้นึกว่ากำลัง present project จบ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการนำเสนอครั้งนี้ โดยการนำเสนอต้องอยู่บนข้อมูล และ พื้นฐานความเป็นจริง

อย่านำเสนอเกินจริง หรือ พูดจาโอ้อวดเกินจริง รวมไปถึง ฝึกทักษะในการ โน้มน้าว ย้ำคำว่า โน้มน้าว ต้องกระชับ และสามารถดึงความสนใจ และ จูงใจให้ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์งาน เห็นจุดเด่นและ เหมาะกับตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้สมัครอาจจะทำการฝึกพูดโดยการอัดเทป หรือ พูดหน้ากระจก ดูถึงบุคลิกภาพ เวลาพูด น้ำเสียง ท่าทางต่างๆ ก่อนวันจริง ก็จะเป็นประโยชน์อีกด้วยในการสมัครงาน

- สำรวจเงินเดือนในตลาดแรงงานเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่ผู้สมัคร ที่ผ่านมาว่าควรจะ เสนอกับทางองค์กรที่จะสมัคร อยู่ที่เท่าไหร่ และ คาดหวังอยู่ที่เท่าไหร่ที่ผู้สมัครพึงพอใจ และ หากคำนวณรายได้ทั้งปี เช่น นำเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ โบนัส คอมมิชชั่น แล้วนั้น เปรียบเทียบกับองค์กรเก่าที่ทำอยู่ มีการเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และผู้สมัครยอมรับได้ พึงพอใจ และก็ใส่ลงไปในประวัติของผู้สมัครงาน 

 

ขอมูลจากเว็บไซต์: http://www.manpowerthailand.com

คัดลอก URL บทความนี้แบบย่อ