ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร (Resume) นั้นสำคัญไฉน

การที่ผู้สมัครงาน จะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์งานนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะด่านแรก ที่จะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์งานนั้นขึ้นอยู่กับ "เรซูเม" หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า"ประวัติการเรียนและประวัติการงาน" คำว่า เรซูเม นั้นมาจากคำว่า Résuméใคร ที่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศส จะทราบกันดีว่า éนั้นออกเสียง "เอ" แต่ส่วนใหญ่ มักจะพิมพ์ออกมาเป็น Resume เนื่องจากว่า éนั้นไม่ได้อยู่ในแป้นพิมพ์ และพิมพ์ค่อนยาก ซึ่งอาจจะสับสนกับคำว่า resume (รีซูม) ที่แปลว่า กลับมาดังเดิม ได้ จะมีอีกคำหนึ่งที่หมายถึง"ประวัติการเรียนและประวัติการงาน" คำนั้นคือ ซีวี (CV - curriculum vitae)แต่เป็นที่นิยมเรียกในฝั่งอังกฤษ และโซนยุโรป ส่วนคำว่า เรซูเม หรือ เร-เซอ-เม เป็นที่นิยมเรียกันในฝั่งอเมริกามากกว่า

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า "เรซูเม่" เป็นกลยุทธ์และด่านแรกในการพิชิตงานอย่างหนึ่ง ดังนั้นการที่จะเรียบเรียงประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ให้เป็นที่น่าสนใจดึงดูด ผู้คัดเลือกประวัติ ให้หยิบขึ้นมาอ่านและพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์งาน นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่ฝึกฝนบ่อยๆ คอยปรับเปลี่ยน อัพเดทประวัติการทำงานให้ชัดเจน ศึกษารูปแบบต่างๆ ของการทำประวัติการเรียน และประวัติการทำงาน จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากเว็บไซด์ต่างๆ และทำเตรียมไว้ให้ดูน่าสนใจ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เช่นนั้นแล้ว เรซูเมของคุณก็จะถูกวางกองไว้ และกลายเป็นขยะในที่สุด
"ประวัติการเรียนและประวัติการงาน" หรือ เรซูเม่ เป็นชิ้นงานที่บ่งบอกให้บริษัทฯ หรือผู้คัดเลือกทราบว่าผู้สมัครงาน มีความตั้งใจ มีความเป็นระเบียบ และมืออาชีพมากน้อยเพียงใด เพราะเรซูเม มีความสำคัญดังต่อไปนี้

  • เป็นเอกสารที่ช่วยบอกจุดประสงค์ ของการสมัครงาน ว่าผู้สมัครงาน สมัครตำแหน่งนั้น เพื่ออะไร ต้องการทำอะไรให้กับบริษัทฯ
  • เป็นเอกสารที่แจ้งให้ผู้คัดเลือกทราบประวัติการศึกษาว่าผู้สมัครงาน เรียนจบจากที่ไหน เรียนช่วงระหว่างปีไหนถึงปีไหน และเกรดเฉลี่ยตอนจบเท่าไร
  • เป็นเอกสารที่ช่วยอธิบายประวัติการทำงานว่า ทำงานที่ไหนมาบ้าง ทราบรายละเอียดชื่อบริษัท ตำแหน่งที่ทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบของงานที่ทำ
  • เป็นเอกสารที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา หรือทักษะด้านอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ หรือผู้คัดเลือกเรซูเม จะพิจารณาส่วนนี้และถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน เพราะทำให้ทราบว่าผู้สมัคร มีความรู้ความสามารถด้านไหน ทำโปรแกรมอะไรเป็นบ้าง และพูดได้กี่ภาษา
  • เรซูเม่ เป็นเอกสารที่ บรรจุรายละเอียด การอบรมที่เคยเข้าร่วม หรือ กิจกรรมที่ได้ทำ และรางวัลที่ได้รับ อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สมัครงาน ว่าสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่เรียน หรือทำงานอย่างเดียว
  • เรซูเม่ สำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นเอกสารที่ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวด้านบนแล้ว ยังเป็นเอกสารสำคัญที่แจ้งข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้สมัครได้ เรซูเม่ หรือ ประวัติการเรียนและประวัติการงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม ประวัติการเรียนและการทำงาน การอบรม ทักษะต่างๆ ของผู้สมัคร เป็นเอกสารอีกแผ่นในการยื่นสมัครงานร่วมกันจดหมายสมัครงาน เพื่อบอกให้บริษัทหรือผู้คัดเลือกเรซูเม รับรู้ว่าผู้สมัครงานคือใคร เรียนจบที่ไหน ทำงานอะไร มีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ และสามารถติดต่อได้ที่ไหน ภายใน สาม นาทีที่อ่านเรซูเมของผู้สมัคร
ดังนั้นเรซูเมของผู้สมัคร จะได้รับการพิจารณา เพื่อเรียกเข้าสัมภาษณ์งาน หรือ ถูกวางไว้เฉยๆ นั้น ขึ้นอยู่กับ ความน่าสนใจ ความกระชับ ชัดเจน และมีส่วนประกอบที่ผู้อ่านหรือ ผู้คัดเลือกต้องการหรือไม่ เรซูเม อาจจะเป็นเอกสารเพียงหน้าเดียว หรือ หลายหน้า นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทฯ ที่ผู้สมัครต้องการเข้าร่วมทำงานด้วย ดังนั้นควรเตรียมไว้ทั้งสองรูปแบบ คือแบบสั้นๆ กระชับหน้าเดียว หรือแบบยาวๆ ที่เต็มไปด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ที่เคยทำมาก่อน ทั้งนี้เพื่อความพร้อม เมื่อผู้คัดเลือก หรือบริษัทฯ ร้องขอมา เนื่องจากเรซูเม นั้นสำคัญ ในการช่วยบ่งบอกตัวตน และความเป็นมืออาชีพของผู้สมัครงาน

ข้อมูลจากเว็บไซต์: http://www.manpowerthailand.com

คัดลอก URL บทความนี้แบบย่อ