เกี่ยวกับ จ็อบบูลสกาย (JobBluesky.com)

เพราะการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรมีความสำคัญ Recruitment and Selection

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ?

JobBluesky.com เราขอนำเสนอ "เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน ค้นหาบุคลากรแบบออนไลน์" บริการแบบครบวงจร สะดวก ประหยัด และลดขั้นตอนในทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีระบบบริหารจัดการ เพิ่ม แก้ไข เลื่อนประกาศ บันทึก ตำแหน่งงาน ข้อมูลประวัติและใบสมัครงานของผู้สมัครงานผ่านระบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างภาพลักษณ์การสมัครงานแบบใหม่ที่สะดวกทั้งแก่องค์กร และผู้สมัคร ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

แนวคิดหลัก
มุ่ง มั่น พัฒนา"ระบบรับสมัครงาน ค้นหาบุคลากรแบบออนไลน์" ด้วยการนำเสนอเว็บไซต์ หางาน หาคนที่มีคุณภาพสูงและการให้ข้อมูลตรงไปยังผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน..สร้างรอยยิ้ม เพื่อสร้างความพิเศษเหนือใครด้วยหน้าเว็บไซต์ทีใช้งานง่าย สบายตา มีเครื่องมือใช้งานทีครบถ้วนสมบูรณ์ ควบคู่กับแผนกลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารเกียวกับตำแหน่งงานว่างไปยังกลุ่มนักศึกษาและองค์ในวงกว้าง เน้นในภาคใต้และทั่วประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการอำนวยความสะดวกระหว่างองค์กร(ผู้ประกอบการ) กับ ผู้สมัครงาน(นักศึกษาและบุคคลทั่วไป)
 • เป็นเว็บไซต์ลงประกาศรับสมัครงาน และฝากประวัติ ที่เป็นประโยชน์ด้านการค้นหาและการประหยัดเวลาเดินทาง
 • เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการหางาน สัมภาษณ์งานและข่าวสารดีๆ
 • เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ปฏิรูปการรับสมัคร คัดสรรบุคลากร รวดเร็ว ลดขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมทีม ทำงาน ทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน แต่การสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติตรงตามความต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องการรับสมัครจำนวนมากในคราวเดียวกันนั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายองค์กรต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สิทธิพิเศษทีสามาชิกกับ JobBluesky.com

องค์กร (ผู้ประกอบการ)

 • ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบและคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้น
 • รองรับผู้สมัครได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน
 • ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ผู้สมัครงาน

 • สมัครใช้บริการฝากประวัติ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • สมัครงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ สะดวกทุกที่ตลอด 24 ช.ม.
 • ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เพิ่มช่องทางในการสมัครงานได้มากขึ้น
 • สามารถสั้งพิมพ์ใบประวัติเพื่อนำไปใช้ได้ทันที
 • สามารถสั้งพิมพ์ใบประวัติเพื่อนำไปใช้ได้ทันที

ทั้งหมดนี้เพื่อผู้ใช้งานทุกท่านได้มีความสะดวกในการรับสมัครงาน คัดสรรบุคคลเข้าเข้าสู่บริษัท และ เป็นแหล่งหางานภาคใต้และทั่วประเทศ ทีดีทีสุด "หางาน ได้งานตรงใจ หาคน ได้คนโดนใจ" อันเป็นความมุ่งมั่นของเราต่อผู้ใช้บริการ