หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานลำพูน งานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Official) (1 อัตรา)
- ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ, อุปกรณ์, วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง - จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย วัสดุ วัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ - จัดทำควบคุม Minimum Stock สินค้า เพื่อควบคุมปริมาณการสั่งซื้อต่าง ๆ - จัดทำใบเสนอซื้อสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้า ...
ลำพูน » เงินเดือน ไม่ระบุ
Asst.Production Manager (1 อัตรา)
1. ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. จัดทำรายงาน ด้านการผลิต กำลังการผลิต แผนการผลิต 3. วิเคราะห์ และแก้ปัญหา กระบวนการผลิต และรายงานผล 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงาน 5. หาแนวทางและปฏิบัติ ...
ลำพูน » เงินเดือน ตามตกลง
Production Manager (1 อัตรา)
1. บริหาร จัดการ ควบคุมดูแลการผลิต ให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมเทคนิคในการผลิต 3. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต 4. ติดตาม / ตรวจสอบ แผนการส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิต 5. รายงานปัญหาผลกระทบในการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ / ผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายบริหาร 6. ...
ลำพูน » เงินเดือน ตามตกลง
Designer (1 อัตรา)
- Design แบบใหม่ ๆ ให้ลูกค้า และ Collection FR - เขียนแบบ ออกแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ทดลองงานรูปแบบใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...
ลำพูน » เงินเดือน ไม่ระบุ
Customer Service (ภาษาฝรั่งเศส) (2 อัตรา)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต - Receive Order - Order Trackting and Monitoring - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลำพูน » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com