หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานนครศรีธรรมราช งานทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
เภสัชกร (3 อัตรา)
1. งานบริการเภสัชกรรม 2. งานวิชาการเภสัชกรรม 3. ฝึกสอน นิเทศงาน พนักงานในฝ่ายเภสัชกรรม 4. ประเมินผลการทำงาน และดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (1 อัตรา)
1. งานบริการผู้ป่วยเอกซเรย์ 2. รักษาความลับของผู้ป่วย 3. งานสถิติของแผนก 4. งานดูแลและรักษาบำรุงเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 5. งานเบิกจ่ายวัสดุทั่วไป และวัสดุการแพทย์ 6. ดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลา 7. รับผิดชอบและปฏิบัติตามมาต ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานยานยนต์ (1 อัตรา)
1. ขับรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งในและต่างจังหวัด 2. ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ขับรถบริการหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ 4. ขับรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 5. ขับรถบริการส่งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยกลับบ้าน 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ ( ล่ามภาษาจีน ) (2 อัตรา)
ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ( ล่ามภาษาจีน ) ฝ่ายขายไม้ยางพาราแปรรูปส่งออก แปลเอกสาร+ประสานงานเกี่ยวกับส่งออก ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานขับรถส่งสินค้า (5 อัตรา)
1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 3. รับงานจากผู้บังคับบัญชหรือผู้จ่ายงานด้วยความตั้งใจในการทำงาน 4. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 5. รักษาเวลา และ นำสินค้าจัดส ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
เชฟ เบเกอรี่ (1 อัตรา)
เชฟ เบเกอรี่ 1. คิดเมนูเบเกอรี่ ประมาณการคำนวณต้นทุนให้เหมาะสมกับตลาด 2. สาธิตเทคนิคในการผลิต และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า 3. อธิบายถึงความสำคัญของสุขอนามัยและดูแลการรักษาความ สะอาดในการผลิต 4. ควบคุมมาตราฐาน ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานบริการ (10 อัตรา)
ให้บริการ และ แนะนำเมนูของร้านได้ดี ดูแลความสะอาดบริเวณร้าน และ พร้อมให้บริการเสมอ มีความอดทน ขยัน รักงานบริการ ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้จัดการร้าน (2 อัตรา)
1. รับผิดชอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบ ตารางการทำงานเพื่อมีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ 5. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัต ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด (1 อัตรา)
1. ค้นคว้า สำรวจข้อมูล ติดต่อประสานงาน และเตรียมงานในโครงการต่างๆ 2. วางแผนการตลาด การโฆษณาสินค้า 3. จัดทำแคมเปญเพื่อโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
โฟร์แมนประจำ site งาน (1 อัตรา)
1. ควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของงาน ...
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
IT Support (1 อัตรา)
1.ดูแลติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต 2.ทำงานประจำที่ จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช » เงินเดือน ตามตกลง
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com