หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานนครปฐม งานทั้งหมด 28 ตำแหน่ง
พนักงานขายประจำภูเก็ต (1 อัตรา)
พนักงานขายสเต็มเซลล์ ประจำภูเก็ต แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และดูแลหลังการขาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหมอ และ พยาบาล ...
นครปฐม » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
พ่อครัว/ แม่ครัว (1 อัตรา)
ทำงาน วันอาทิตย์-วันศุกร์ หยุดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เงินเดือน 10,000-14,000 บาท มีอาหารฟรี 2 มื้อ ไม่มีที่พักให้ ร้านอาหารประเภทสเต็ก ฟิวชั่น อยู่แถวม.มหิดล ศาลายา ติดต่อ : คุณย้ง หรือ คุณเบียร์ โทร : 086-3492370 หรือ 081-3635117 J ...
นครปฐม » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
▶ด่วน!รับบุคลากรประจำออฟฟิศหลายแผนก (20 อัตรา)
บริษัท Y.I.C Group จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ด้านความสวยความงามเพื่อสุขภาพ เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต *จำนวนมาก* เพื่อรองรับการขยายสาขา รับวุฒิม.3ขึ้นไป รับทั้ง Fulltime/Parttime (**parttimeสามารถเลือกวันทำงานได้อย่างน้อย 2 วัน**) ◇ ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามความสามารถ
หัวหน้าส่วน จป.วิชาชีพ /และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (1 อัตรา)
- วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการ ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (2 อัตรา)
- จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ ตามนโยบายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกระจายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงาน และการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ของพนัก ...
นครปฐม » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ , ผช.หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (1 อัตรา)
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - ออกเอกสาร PO จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมติดตามงาน - ดูแล จัดการเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อ ประสานงาน เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ - ตรวจสอบการรับม ...
นครปฐม » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (1 อัตรา)
- ควบคุมบริหารโครงการ ตามเป้าหมายให้สำเร็จตามกรอบเวลา - ควบคุมคุณภาพงาน ตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง - ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - สั่งวัสดุเข้าหน้างานตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายแบบ ฝ่ายประเมินราคา Consult Supplier ...
นครปฐม » เงินเดือน 40,001 - 50,000 บาท
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (1 อัตรา)
ขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้า
นครปฐม » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้ช่วยพนักงานขาย (4 อัตรา)
เป็นผู้ช่วยพนักงานขาย/ทำหน้าที่ขับรถและยกสินค้าดูแลสต็อคบนรถ ทำงานควบคู่กับเซล์ล
นครปฐม » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานขาย (2 อัตรา)
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด สามารถค้างต่างจังหวัดได้
นครปฐม » เงินเดือน ไม่ระบุ
ส่งเสริมโปรโมชั่น (5 อัตรา)
- เรียนรู้การบริหารงานเบื้องต้นให้กับทางบริษัท - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท
นครปฐม » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการ (2 อัตรา)
-ดูแลการจัดทำโปรโมชั่นให้ทางบริษัท -ให้คำปรึกษาในส่วนรายละเอียดของโปรโมชั่นนั้นๆ -ประสานงานแต่ละสาขาได้ดี ...
นครปฐม » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ซุปเปอร์ไวเซอร์ (3 อัตรา)
-พัฒนาบุคลากรในองค์กร -ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ -วางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...
นครปฐม » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ/ Assistant HR & Admin Manager (1 อัตรา)
-รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ปฏิบัติงานที่ นครปฐม) (1 อัตรา)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาฯ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท และแต่ละหน่วยงานต้องการ ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (อาวุโส) (1 อัตรา)
- รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท - การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆ ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) (1 อัตรา)
1.รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมภายในตามแผนประจำเดือน 2.รับผิดชอบประสานงานในระหว่างการอบรม 3.รับผิดชอบสรุปค่าใช้จ่าย, สรุปแบบประเมินการอบรม , สรุปแบบรายงานการฝึกอบรม 4.รับผิดชอบบันทึกประวัติการฝึกอบรม 5.รับผิดชอบจัดทำเอกสารสำหรับนำส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแร ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) (1 อัตรา)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป - รับผิดชอบหน้าที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ในกลุ่ม ดีสโตน และ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร - รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลในการคำนวณหาต้นทุนมาตรฐานสำหรับสินค้าทุกประเภทที่บริษัทได้ทำการ ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
จป.วิชาชีพ (1 อัตรา)
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินหาจุดเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (1 อัตรา)
รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน การจัดทำเอกสาร และการจัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานให้ผู้จัดการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร (1 อัตรา)
ดำเนินการสนับสนุนผู้บริหารในเรื่องตารางการทำงาน, การนัดหมายประชุม, จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานการประชุม, ประสานงานและเตรียมความพร้อมทุกด้านตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานขับรถส่วนกลาง (1 อัตรา)
รับผิดชอบขับรถตู้รับ-ส่ง พนักงาน และลูกค้าของบริษัท ดูแลเรื่องการจัดส่งเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (1 อัตรา)
รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูล สถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานเพื่อจัดทำเงินเดือน โดยบันทึกลงโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านจัดทำค่าแรง ...
นครปฐม » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ IT (1 อัตรา)
รับผิดชอบในการดูแลติดตั้ง วิเคราะห์ แก้ไข ระบบ Network และระบบ System อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นครปฐม » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ภาษาพม่า) (1 อัตรา)
รัยผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริาัทฯ ตามนโยบาย เรื่องการสรรหา , คัดเลือก โดยใช้ช่องทางในการสรรหาต่าง ๆ ...
นครปฐม » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com