หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานตรัง งานทั้งหมด 37 ตำแหน่ง
พนักงานขาย-ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ (5 อัตรา)
-รับจองห้องพักของรีสอร์ททางโทรศัพท์ และ Online -ป้อนข้อมูลการจองผ่านระบบ Computer (มีผู้สอนให้) -ทำงานที่ สำนักงานขายที่ บางพลี** -อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ...
ตรัง » เงินเดือน ตามความสามารถ
บัญชี (2 อัตรา)
-เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีธุรการ บันทึกรายรับรายจ่าย ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานกุ๊กยุโรป/ผู้ช่วย (2 อัตรา)
-เตรียมวัตุดิบสำหรับทำอาหารให้สดอยู่เสมอ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ -รับของสดสำหรับใช้ในแผนกจากตลาดและจัดเก็บในห้องเย็น ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานกุ๊กอาหารไทย/ผู้ช่วย (2 อัตรา)
-เตรียมวัตุดิบสำหรับทำอาหารให้สดอยู่เสมอ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ -รับของสดสำหรับใช้ในแผนกจากตลาดและจัดเก็บในห้องเย็น ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
House Keeping Supervisor (2 อัตรา)
- ตรวจสอบห้องพักเตรียมพร้อมใช้งาน ให้พร้อมตามรายการที่ลูกค้าจองมา - ประชุมมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละ Zone ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Front Office Supervisor (2 อัตรา)
- ให้รับ Check in /Chick out ลูกค้า -ดูแลให้บริการลุกค้าที่ซักถาม และให้ข้อมุลบริการต่างๆ ของรีสอร์ท
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
คุมสโตร์ (2 อัตรา)
- รับของดำเนินการจัดเก็บในสโตร์ ดูแลความเรียบร้อยและเช็คของคงเหลือตาม Par stock ของของแห้ง - เบิกจ่ายของตามใบเบิกให้กับ outlet ต่างๆ ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Bartender (2 อัตรา)
-ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายใน Bar -Check Stock และ เบิกของจาก Store เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขายประจำวันให้เพียงพอ -บริการ Beverage ต่างๆให้กับลูกค้า ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
เชพเบเกอรี่ (2 อัตรา)
- ขยัน - อดทน - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีความสามารถทำเค้กรถชาดต่างๆได้ดี
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
Bartender (2 อัตรา)
- เช็ควัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในของ Bar - ทำความสะอาดอุปกรณ์ - ตรวจเช็ค Parstock ทุกวัน - ควบคุม Cost ของ Bar - เพิ่มยอดขาย Upseling - จัดทำ Promotion - บริการ Beverage ต่างๆให้กับลูกค้า - บริการ Beverage ต่างๆให้กับลูกค้า - เบิกของจาก Store ให้เพียงพอกับก ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
De mi Chef (2 อัตรา)
เช็คความเรียบร้อยในส่วนของ Baeakfast สั่งตลาด, รับของตลาด, เบิกของจัดเก็บในสโตร์ เช็คความเรียบร้อยของที่จะขายในเมนู Lunch, Pool Menu Room service, Dinner Menu, งานเลี้ยงทั่งสองฝั่งพร้อมที่จะขาย ตั้ง Par stock ทั้งของแห้ง, ของสด, Soup, Soup first- ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานเสิรฟ (4 อัตรา)
ทักทายแขกผู้เข้าพักและนำเสนอให้กับเมนู แจ้งแขกผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับรายการพิเศษ และเมนูถ้ามีการเปลี่ยนแปลง แนะนำอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้มาใช้บริการและยังพยายามที่จะเพิ่มยอดขาย ใช้คำสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากผู้เข้าพักในแผ่นคำสั่งการหรือบนมือถื ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Sales (2 อัตรา)
จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่ๆ
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Captain/ Supervisor F&B (2 อัตรา)
- ประชุมและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนกทุกเช้า - จัดตารางการทำงานของพนักงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องอาหาร - ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานภายในแผนก ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ - ตรวจสอบ บริเวณร้านอาหาร และส่วนของ Bar - เขียน Lo ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Sale&Reservation Supervisor/Manager (1 อัตรา)
รับ Booking จัดทำโปรโมชั่น ติดต่อและหาลูกค้ามาใช้บริการที่รีสอร์ท
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
House Keeping Supervisor (1 อัตรา)
- ประชุมและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนกทุกเช้า - จัดตารางการทำงานของพนักงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - ตรวจสอบห้องว่างพร้อมใช้งาน และรายงานกับ Front Office สำหรับห้อง Vacant Room - ตรวจนับสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน และประ ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Resort Manager (1 อัตรา)
ดูแลบริหารจัดการทุกแผนกภายในรีสอร์ท ห้องพัก 19 ห้องพัก
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
Front Office Supervisor (1 อัตรา)
ให้บรการลูกค้าด้าน Check in / Check out ,ทัวร์,ควบคุมดูแลโดยทั้งหมดของบุคลากรแผนกต้อนรับส่วนหน้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จในหน้าที่ของงานบริการส่วนหน้า ชี้นำและประสานงาน ร่วมกับทีมงานต้อนรับส่วนหน้า แผนกรับจองห้องพัก และจัดทำรายงานประจำเดือนและป ...
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน (2 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบงานบัญชีด้าน BOI บันทึก ตรวจสอบและจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ทางด้านบัญชี ต้นทุน สินค้าคงคลัง ภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี - ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อจัดทำงบการเงินโดยคำนวนต้น ...
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
Formers Engineer (1 อัตรา)
- ออกแบบ ปรับปรุง และบำรุงรักษา แม่พิมพ์ชิ้นงานพลาสติกและแม่พิมพ์ยาง - ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยเหลือและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ประกอบ ซ่อมและล้างฟอร์เมอร์ แผนกสนับสนุนวัสดุ และแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานและแผนการดำเ ...
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
หัวหน้าแผนก QC (2 อัตรา)
- วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามกำหนด มาตราฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนส่งออกตลอดจนการ - รายงานผลการตรวจสอบถุงมือ กล่อง สินค้าสำเร็จรูป และวิเคร ...
ตรัง » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (4 อัตรา)
ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนดเวลา ...
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
ตรัง » เงินเดือน ตามตกลง
สถาปนิก (Freelance) (2 อัตรา)
คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยเท่านั้น 2.ออกแบบประจำสำนักงาน ไม่เน้นภาคสนาม สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม autocad ได้เป็นอย่างดี 3.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี 4.ประจำจังหวัดตรัง ...
ตรัง » เงินเดือน ตามความสามารถ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com