หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน งานช่าง,วิศวกร,ผู้รับเหมา 428 ตำแหน่ง
การตลาด
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: การตลาด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: คุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
DKP Phuket Co., Ltd.
พนักงานเขียนแบบ ออกแบบ สถาปนิก (1 อัตรา)
บริษัท: DKP Phuket Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เขียนแบบ ออกแบบ อาคาร จัดทำ shop drawing, As-build
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถาปนิก/ สถาปัตย์ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร ทำให้ชีวิตความเป็ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ธุรการ (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - จ่ายเช็คผู้รับเหมา - เดินบัญชี - ตรวจเช็คปริมาณจ่ายผู้รับเหมา
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โฟร์แมนก่อสร้า (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สโตร์ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ติดต่อร้านค้าสั่งของ - ตรวจเช็คเครื่องมือต่าง - เช็คสต๊อคต่าง
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ซีสโตน พูล วิลล่า
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: ซีสโตน พูล วิลล่า
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ควบคุมงานและแรงงานต่างด้าวได้ -เคลียร์แบบและถอดแบบ -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Auto Cad, Ms Office) -ประสานงานกับผู้รับเหมาได้ดี ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
ซีสโตน พูล วิลล่า
พนักงานจัดซื้อ (1 อัตรา)
บริษัท: ซีสโตน พูล วิลล่า
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ -สามารถขับรถยนต์ มอเตอร์ไซต์ -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.ยูเทค (ภูเก็ต)
รับสมัครช่างไฟ (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.ยูเทค (ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. เดินระบบสายโทรศัพท์ ระบบสายกล้องวงจรปิด เซ็ทระบบ มีคนแนะนำการทำงาน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
LAANdesignstudio CO.,Ltd.
LaanDesignStudio ต้องการรับ สถาปนิก/อินทีเรียดีไซน์เนอร์ (4 อัตรา)
บริษัท: LAANdesignstudio CO.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สถานที่ทำงาน : Phuket เกี่ยวกับ : เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2017 โดยทีมงานสถาปนิกและ อินทีเรียดีไซน์เนอร์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี : โครงการที่ LaanDesignStudio ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นนำเสนอโครงการกับเจ้าของ จนก่อสร้าง แ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก. พีเอส สแควร์
ช่างเทคนิค (12 อัตรา)
บริษัท: บจก. พีเอส สแควร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • งานสำรวจหาจุดท่อรั่วในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาแนวท่อในพื้นที่ในแผนที่ GIS และภาคสนาม • ติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดัน และวิเคราะห์แรงดันพื้นที่ • ตรวจสอบ สำรวจตำแหน่งประตูน้ำ หัวดับเพลิง และทดสอบพื้นที่ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
Sales Executive และ Sales Engineer (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อะเฮดออล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รายละเอียดงาน • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ในบริษัท • ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า • ดูแลรับผิดชอบชอบฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัทไมโครการปัก จำกัด
จป.วิชาชีพ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทไมโครการปัก จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน -จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย -จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ -ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน -รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ -จัดให้มีการประชุม คปอ. -ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความร้อน แสง เสีย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -วางแผนการทำงานของแผนกในแต่ละปี -ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก -วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอย่างดี -สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
จังหวัด: ลำปาง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท สวสัดิ์โยธา จำกัด
วิศวกรโยธา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สวสัดิ์โยธา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูเเล ควบคุมโครงการตึก 8 ชั้น ที่พัทยา
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
หจก.อิเล็คทริค เอ็นไลท์เท็นเม็นท์ เอ็นจิเนียริ่ง
หัวหน้าช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.อิเล็คทริค เอ็นไลท์เท็นเม็นท์ เอ็นจิเนียริ่ง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลหน้างาน ดูแบบ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
โฟร์แมนก่อสร้าง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป คุมคนงาน ผู้รับเหมาได้ดี เคลียร์แบบ ถอดแบบ ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้(auto cad ,ms office) ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถาปานิก (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไลท์อิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สามารถออกแบบงานนายสั่ง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้สำเร็จ แก้ไขปัญหาหน้างาน เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทีมงานได้ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Lavender Residential Co., Ltd.
Site Secretary/Admin (based in Phuket) (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Manage the contract administration for multiple projects. • Required to keep accurate records and logs in an orderly manner and maintain job files. • Interface with PMs, Supers, Subcontractors and clients a professional manner. • Cre ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Lavender Residential Co., Ltd.
MEP Engineer (based in Phuket) (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • To oversee, manage and ensure that the highest quality of mechanical, electrical and plumbing construction work is in accordance with project specific cost and schedule requirements. • Follow up MEP Installation works, inspection MEP work ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
Lavender Residential Co., Ltd.
Civil Engineer (based in Phuket) (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Responsible for construction project planing. • Up to date with the work process, evaluate work force, and prepare report for managements. • Control construction work is done according to plan. • Control budget following plan. • Analys ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Lavender Residential Co., Ltd.
Project Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Direct and report to project developer/owner. • Study technical specifications and drawings and ensure they are enforced on site in an appropriate and sensible manner. • Instruct and supervise draftsmen in amending schedules, cost engine ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 50,000 - 100,000 บาท
GlowingDesign
INTERIOR ARCHITECT/ ออกแบบสถาปัตย์และสถาปัตย์ภายใน (1 อัตรา)
บริษัท: GlowingDesign
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สิ่งที่จะได้เรียนรู้ • ได้เรียนรู้งานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ออกแบบ ไปจนถึงก่อสร้างหน้างานจริง • ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกันแก้ไข • ได้เรียนรู้การทำงานแบบเพื่อการทำงานจริงที่เป็นไปได้และสามารถใช้งานได้จริง • ได้เรียนรู้การควบคุมต้นท ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามความสามารถ
Teak Timber Phuket
ช่างไม้ (10 อัตรา)
บริษัท: Teak Timber Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต - คุมตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - กลึง/มิลลิ่งงานตามคำสั่ง (หากไม่เป็น มีบุคลากรอบรม) สวัสดิการ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ