หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน แพทย์,พยาบาล,เภสัชกร 68 ตำแหน่ง
Elephant Hills
Veterinarian (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Control drietary for all of animals. - Monitor health of animals. - Prepareing all of medicine. - Coordinate with mahout for how to take care the animals. - Coordinate to all department incase of emergency. - Annual animals health check and report.
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
โรงแรม คลับเมด (Club Med)
Baby Childcare Coordinator (1 อัตรา)
บริษัท: โรงแรม คลับเมด (Club Med)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Responsibilities: • Welcoming and supervising of children as from the age of 4 months to 2 years • Creating manual activities, games, fairy tales and songs • Gain the trust of the children and parents • Responsibility for the hygiene and security of the ch ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
รพส.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทแคร์เซ็นเตอร์ (PIPC )
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: รพส.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทแคร์เซ็นเตอร์ (PIPC )
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้อาหารสัตว์ ปล่อยสัตว์เดินเล่นที่สนาม เป็นผู้ช่วยเติมสต๊อกของ งานอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 5,000 ขึ้นไป
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
HRD Officer (นักพัฒนาบุคลากร) (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบการวางแผน ออกแบบหลักสูตรอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับคุณค่าหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยเภสัชกรในการ จัดเตรียม จ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกเภสัชกรรมและคลังยา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ผู้ช่วยทันตแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ ตรวจวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรม เช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ดูดน้ำลาย ผสมวัสดุ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม และเวชภัณฑ์ต่างๆ ประสานงานกับผู้รับบริการแล ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
Cashier - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบการตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้เรียบร้อยถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารและสิทธิ์ประกันกรณีที่ลูกค้ามีประกัน เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Pharmacy
ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา อ.เหนือคลอง (1 อัตรา)
บริษัท: Pharmacy
รายละเอียดงาน/หน้าที่: การทำงาน วันละ 9 ชม. 5 วัน/สัปดาห์ งานหลัก คีย์รับยา ทำความสะอาดชั้นวางยา ขายผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่ใช่ยาอันตราย สนใจติดต่อ 0865366942,0897756441 Line id:slp_gib ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: 5,000 ขึ้นไป
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
เภสัชกร - รพ.กรุงเทพภูเก็ต (2 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
เภสัชกร - รพ.ดีบุก (2 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
พยาบาลวิชาชีพ (9 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้การบริการทางการพยาบาลแก่ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระบบ เช่น อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชฉุกเฉิน เป็นต้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
Customer Services - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้การต้อนรับและบริการผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล งานช่วยแปลภาษาต่างประเทศ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานของโรงพยาบาล ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
เภสัชกร - รพ.ระนองอินเตอร์เนชั่นแนล (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
พนักงานทรีทเมท์ประจำคลินิกเสริมความงาม (10 อัตรา)
บริษัท: 101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน -ทำหัตถการในห้องตามคอร์สที่ลูกค้ามี -ช่วยหัตถการแพทย์ -สถานที่ปฎิบัติงาน สุขุมวิท 101/1 สุขุมวิท 20 สีลม ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
.พนักงานขายหน้าร้านประจำคลินิกเสริมความงาม (5 อัตรา)
บริษัท: 101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ทำยอดขายตามที่บริษัทตั้งไว้ - สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า พูดคุยกับลูกค้าหลังปิดการขายขณะมีลูกค้านั่งรอรับบริการด้านอื่นๆ -ติดตามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ (รักษาฐานลูกค้าเดิม) -เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยการวางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขา/ทีมการตลาด -สถานท ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
ธุรการ-บัญชี (10 อัตรา)
บริษัท: 101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน -ช่วยจัดการเอกส่ารต่างๆ -สถานที่ปฎิบัติงาน สุขุมวิท 20 (อโศก) ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
ผู้ช่วยพยาบาล (10 อัตรา)
บริษัท: 101 ซีบีซี คลินิกเวชกรรม
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน -ช่วยหัตถการแพทย์
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
City care Phuket
พยาบาล / นักกายภาพบำบัด (2 อัตรา)
บริษัท: City care Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Nurse – พยาบาลวิชาชีพ (2 positions) รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามาตรฐานวิชาชีพ - จัดการงานเอกสารภายในโรงพยาบาล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Job description - Responsible for nursing practice according to professional standards. - Man ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
คลินิกทันตกรรม RMDC
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: คลินิกทันตกรรม RMDC
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถมาฝึกงานที่คลินิกได้
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
King Power International Co.,Ltd.
Phamacist -เภสัชกร สาขาภูเก็ต (2 อัตรา)
บริษัท: King Power International Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติงานให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์, จ่ายยาและส่งมอบยาให้ลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
พยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ห้องคลอดและเด็กอ่อน) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. หน้าที่รับผิดชอบ งานหลัก 1. ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลพื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ 2. ดูแลรับผิดชอบเรื่อง Stock และตรวจสอบความพร้อมใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหน่วยงานตามที่รับ ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ผู้แทนขาย Sales Representative (เขตราชการ ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา ภาคใต้) จบเคมี , จุลชีววิทยา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงพยาบาลนครินทร์  (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
เภสัชกร (3 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. งานบริการเภสัชกรรม 2. งานวิชาการเภสัชกรรม 3. ฝึกสอน นิเทศงาน พนักงานในฝ่ายเภสัชกรรม 4. ประเมินผลการทำงาน และดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
ร้านขายยา
ผู้ช่วยเภสัชกร (2 อัตรา)
บริษัท: ร้านขายยา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ช่วยแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในร้าน ช่วยจัดเรียง เติมสินค้า
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง