หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 7 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน (ไม่ใช่งานขาย)
AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการ (ประจำสำนักงานอนุสาวรีย์ ถลาง)---เริ่มงานได้ทันที
Phuket Living Group Co., Ltd.
ภูเก็ต
Call Center Officer New Staff (เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Validation Officer) **(Contract Staff)**
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer)
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (Field Collector)
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ