หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 53 ตำแหน่ง
บริษัท Goodluck999 จำกัด
หัวหน้าฝ่ายการตลาด (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท Goodluck999 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริหารจัดการพนักงานฝ่ายการตลาดประจำภาคใต้,วางแผนและสร้างแนวทางในการทำงานของทีมฝ่ายการตลาดในพื้นที่ภาคใต้ให้กับทางบริษัท,สรรหาพนักงานฝ่ายการตลาดในเขตพื้นที่ได้ทีมละ 10 คนได้,สามารถติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้ดี,และสามารถแก้ไขสถาณการและปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด / ผู้จัดการแผนกฝึกหัด (30 อัตรา)
บริษัท: บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไรของแผนกให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารและดูแลบุคลากรภายในแผนก 3.บริหารแผนกให้มีสินค้าที่ถูกสุขลักษณะด้านความปลอดภัย 4.ทำการบริหารควบคุมการสั่งซื้อสินค้าในสาขาอย่างมีประสิทธิภา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Lucky 13 Sandwich
Store Manager (Thai or Foreigner/Expat) (1 อัตรา)
บริษัท: Lucky 13 Sandwich
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - 5 Years experience in a F&B Manager position - Hands on and proactive - Able to work under pressure and problems solve - To be able to lead and train the team and ensure brand standard are being follow at all time. **Local package is offered** - ประ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
เลขานุการผู้บริหาร (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์/ด้านงานก่อสร้าง • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้ได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง • มีทักษะด้านการประสานงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี • มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี • สามารถออกหน้างานได้ • สามาร ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Blue Horizon Group
Secretary to COO (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Blue Horizon Group
Legal Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Blue Horizon Group
Assistant Revenue Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
รองผู้ช่วยผู้จัดการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท อดินพ จำกัด
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อดินพ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท อดินพ จำกัด
หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อดินพ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
Head of Sanitation (1 อัตรา)
บริษัท: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job Title and Summary: The Head of Sanitation will provide leadership and guidance to animal carers working in all medical facilities within SDF shelter in Phuket. He/she will work closely with the Hospital Manager to ensure high sanitation and hygiene standar ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Garguar Lab Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (1 อัตรา)
บริษัท: Garguar Lab Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนกิจกรรมทางการตลาด วางแผนประชาสัมพันธ์ - จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - จัดอบรมเกี่ยวกับการขาย และการตลาด - ควบคุมดูแลและประสานงาน การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย และสนับสนุนสมาชิก - รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผุ้บริหาร ...
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Royal Park Phuket
Stock Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Royal Park Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝึกหัด(ด่วนมาก) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ(ด่วนมาก) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าส่วนงานขายรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. วางแผนการทำงานด้ายงานขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย 2. ควบคุมทีมงานขายขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย 3. Present งานขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ/ Assistant HR & Admin Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
Asst.Production Manager (1 อัตรา)
บริษัท: เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. จัดทำรายงาน ด้านการผลิต กำลังการผลิต แผนการผลิต 3. วิเคราะห์ และแก้ปัญหา กระบวนการผลิต และรายงานผล 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงาน 5. หาแนวทางและปฏิบัติ ...
จังหวัด: ลำพูน
เงินเดือน: ตามตกลง
เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
Production Manager (1 อัตรา)
บริษัท: เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหาร จัดการ ควบคุมดูแลการผลิต ให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมเทคนิคในการผลิต 3. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต 4. ติดตาม / ตรวจสอบ แผนการส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิต 5. รายงานปัญหาผลกระทบในการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ / ผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายบริหาร 6. ...
จังหวัด: ลำพูน
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ดีสโตน จำกัด
Asistant Regional Sales Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริหารงานขายต่างประเทศกับทีมงาน และผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งซื้อสินค้าตลอดจนติดตามเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชลบุรี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สร้างลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 2. ติดต่อเจรจา และประสานงานกับลูกค้าให้มียอดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงการตลาด ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อย่างถูกต้อง ชัดเจน ในผ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.โคล การ์เด้น เซอร์วิส
หัวหน้าคนสวน (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.โคล การ์เด้น เซอร์วิส
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Aqua hotel supply co.,Ltd.
ผู้จัดการสาขา (2 อัตรา)
บริษัท: Aqua hotel supply co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
SILVER BAKERY & FOOD CO.,LTD
ผู้จัดการร้าน (2 อัตรา)
บริษัท: SILVER BAKERY & FOOD CO.,LTD
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. รับผิดชอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบ ตารางการทำงานเพื่อมีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ 5. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัต ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท กระบี่คอนกรีต 1999 จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กระบี่คอนกรีต 1999 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. วางแผนการจัดส่ง แจ้งการทำงานให้พนักงานขับรถ 2. คีย์ข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลุล่วงด้วยดี 3. สามารถบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี 4. แก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 5. ตรวจสอบหน้างาน ดูความพร้อมในการจัดส่งสินค ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง