หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 54 ตำแหน่ง
บริษัท รอยัล พารากอน วอทช์ จำกัด
Assistant Accounting Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท รอยัล พารากอน วอทช์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Principal Duties and Responsibilities •Prepare and analyze monthly financial statements •Review and ensure accuracy of receipts, payments, journal and financial schedules. •Prepare budget, forecast and monthly variance analysis •Ensure proper use of accou ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท Goodluck999 จำกัด
หัวหน้าฝ่ายการตลาด (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท Goodluck999 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริหารจัดการพนักงานฝ่ายการตลาดประจำภาคใต้,วางแผนและสร้างแนวทางในการทำงานของทีมฝ่ายการตลาดในพื้นที่ภาคใต้ให้กับทางบริษัท,สรรหาพนักงานฝ่ายการตลาดในเขตพื้นที่ได้ทีมละ 10 คนได้,สามารถติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้ดี,และสามารถแก้ไขสถาณการและปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด / ผู้จัดการแผนกฝึกหัด (30 อัตรา)
บริษัท: บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไรของแผนกให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารและดูแลบุคลากรภายในแผนก 3.บริหารแผนกให้มีสินค้าที่ถูกสุขลักษณะด้านความปลอดภัย 4.ทำการบริหารควบคุมการสั่งซื้อสินค้าในสาขาอย่างมีประสิทธิภา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Lucky 13 Sandwich
Store Manager (Thai or Foreigner/Expat) (1 อัตรา)
บริษัท: Lucky 13 Sandwich
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - 5 Years experience in a F&B Manager position - Hands on and proactive - Able to work under pressure and problems solve - To be able to lead and train the team and ensure brand standard are being follow at all time. **Local package is offered** - ประ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
เลขานุการผู้บริหาร (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์/ด้านงานก่อสร้าง • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้ได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง • มีทักษะด้านการประสานงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี • มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี • สามารถออกหน้างานได้ • สามาร ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Blue Horizon Group
Secretary to COO (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Blue Horizon Group
Legal Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Blue Horizon Group
Assistant Revenue Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
รองผู้ช่วยผู้จัดการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท อดินพ จำกัด
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อดินพ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท อดินพ จำกัด
หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อดินพ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
Head of Sanitation (1 อัตรา)
บริษัท: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job Title and Summary: The Head of Sanitation will provide leadership and guidance to animal carers working in all medical facilities within SDF shelter in Phuket. He/she will work closely with the Hospital Manager to ensure high sanitation and hygiene standar ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Garguar Lab Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (1 อัตรา)
บริษัท: Garguar Lab Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนกิจกรรมทางการตลาด วางแผนประชาสัมพันธ์ - จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - จัดอบรมเกี่ยวกับการขาย และการตลาด - ควบคุมดูแลและประสานงาน การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย และสนับสนุนสมาชิก - รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผุ้บริหาร ...
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Royal Park Phuket
Stock Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Royal Park Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝึกหัด(ด่วนมาก) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ(ด่วนมาก) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อีท มี กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าส่วนงานขายรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. วางแผนการทำงานด้ายงานขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย 2. ควบคุมทีมงานขายขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย 3. Present งานขายรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ/ Assistant HR & Admin Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
Asst.Production Manager (1 อัตรา)
บริษัท: เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. จัดทำรายงาน ด้านการผลิต กำลังการผลิต แผนการผลิต 3. วิเคราะห์ และแก้ปัญหา กระบวนการผลิต และรายงานผล 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงาน 5. หาแนวทางและปฏิบัติ ...
จังหวัด: ลำพูน
เงินเดือน: ตามตกลง
เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
Production Manager (1 อัตรา)
บริษัท: เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหาร จัดการ ควบคุมดูแลการผลิต ให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมเทคนิคในการผลิต 3. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต 4. ติดตาม / ตรวจสอบ แผนการส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิต 5. รายงานปัญหาผลกระทบในการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ / ผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายบริหาร 6. ...
จังหวัด: ลำพูน
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ดีสโตน จำกัด
Asistant Regional Sales Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริหารงานขายต่างประเทศกับทีมงาน และผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งซื้อสินค้าตลอดจนติดตามเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชลบุรี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สร้างลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 2. ติดต่อเจรจา และประสานงานกับลูกค้าให้มียอดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงการตลาด ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อย่างถูกต้อง ชัดเจน ในผ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.โคล การ์เด้น เซอร์วิส
หัวหน้าคนสวน (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.โคล การ์เด้น เซอร์วิส
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Aqua hotel supply co.,Ltd.
ผู้จัดการสาขา (2 อัตรา)
บริษัท: Aqua hotel supply co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
SILVER BAKERY & FOOD CO.,LTD
ผู้จัดการร้าน (2 อัตรา)
บริษัท: SILVER BAKERY & FOOD CO.,LTD
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. รับผิดชอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบ ตารางการทำงานเพื่อมีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ 5. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัต ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง