หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 9 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ( Check-Point)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
พนักงานรักษาความปลอดภัยฏิบัติงานภายในสนามบินภูเก็ต (Airport Guard )
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย สปัน จำกัด
นนทบุรี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ.โรงแรม )
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยงานสนามบินภูเก็ต
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ทุ่งคา)
ชุมพร
Security
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรุงเทพฯ