หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล,HR 21 ตำแหน่ง
Start (Thailand) Co., Ltd.
HR Administrative staff / Foreign females (2 อัตรา)
บริษัท: Start (Thailand) Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Sector: Personnel services and HR Location: Bangkok - Khlong Toei New language school in Bangkok is looking for 2 HR Administrative personnel The post is open only for NON THAI FEMALES ( native English speaking nationalities will be preferred,) and should ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
Blue Horizon Group
HR Coordinator (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Base on Patong Phuket Condos and Homes Co.,Ltd
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Infinite Computing System Co., ltd
Recruiter (4 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Seeking the candidate following requirement - Source applicants through various methods including advertising, recruiters, job sites, career fairs - Maintain effective relationships with social and professional networks to source qualified candidates - Re ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
เจ้าหน้าที่บุคคล (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. สรรหาผู้สมัครจากช่องทางต่างๆ 2. อบรมพนักงานเบื้องต้น และยื่นเอกสารส่งกรมพัฒฯ 3. ดูแลสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (1 อัตรา)
บริษัท: บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ดำเนินการรับสมัครพนักงานรายวัน และพนักงานประจำ ดำเนินการอบรมกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานรายวัน และพนักงานประจำ ดำเนินการเกี่ยวกับการทำเอกสารเบิกวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับพนักง ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ปฏิบัติงานที่ นครปฐม) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาฯ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท และแต่ละหน่วยงานต้องการ ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (อาวุโส) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท - การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆ ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมภายในตามแผนประจำเดือน 2.รับผิดชอบประสานงานในระหว่างการอบรม 3.รับผิดชอบสรุปค่าใช้จ่าย, สรุปแบบประเมินการอบรม , สรุปแบบรายงานการฝึกอบรม 4.รับผิดชอบบันทึกประวัติการฝึกอบรม 5.รับผิดชอบจัดทำเอกสารสำหรับนำส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแร ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูล สถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานเพื่อจัดทำเงินเดือน โดยบันทึกลงโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านจัดทำค่าแรง ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
บริษัท: เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ 2.รับโทรศัพท์จากลูกค้าและประสานงานภายในองค์กร 3.รับและส่งเอกสารภายในองค์กร 4.ต้อนรับลูกค้า ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เบส ออโต้เซลส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (1 อัตรา)
บริษัท: เบส ออโต้เซลส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลตารางหัวข้อฝึกอบรมและทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงาน สาขาต่างๆ ทั้งในกทม. และต่างจังหวัด จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาให้แก่พนักงานสามารถตอบคำถามเรื่องรถยนต์ให้แก่พนักงานได้ รู้รายละเอียดต่างๆเรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี งานอื่นๆตามมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บ.รพ.เอเซียคอสเมติก จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (3 อัตรา)
บริษัท: บ.รพ.เอเซียคอสเมติก จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานฝ่ายบุคคล/เงินเดือน/สวัสดิการ/อบรม/ประกันสังคม/ภาษีตามระบบเงินเดือน/สรรหา
จังหวัด: นนทบุรี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: มีความรู้ในด้านกฏหมายแรงงาน, การสรรหาว่าจ้าง, การจัดทำค่าแรง, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนงานด้านพัฒนาบุคลากร ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.เรือเร็วลมพระยา จำกัด
พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (1 อัตรา)
บริษัท: บ.เรือเร็วลมพระยา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -จัดทำตารางการทำงานต่างๆประจำปี -จัดทำข้อมูลสถิติของงานบุคคล ประจำเดือน -จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ประจำเดือน -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ ...
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
The Medica Andaman Co.,Ltd
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (1 อัตรา)
บริษัท: The Medica Andaman Co.,Ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลงานเอกสารบุคคลต่างๆภายในบริษัท
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินเดือน (1 อัตรา)
บริษัท: Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ตรวจนับคูปองอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน - บันทึกและตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
เจ้าหน้าที่บุคคล (1 อัตรา)
บริษัท: Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต - จัดทำประวัติพนักงานเข้างานใหม่ - คีย์ประวัติพนักงานเข้างานใหม่ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
Legal Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย) (1 อัตรา)
บริษัท: Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job Description: • Law consultation to management and other sections. • Draft, create or adjust business agreements. • Conduct activities to promote compliance awareness. • Conduct law training to employees. • Collaborate with Legal HQ regarding Legal & ...
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต
พนักงานบุคคล (สาขาถลาง) (2 อัตรา)
บริษัท: บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
เจ้าหน้าที่บุคคล (1 อัตรา)
บริษัท: บมจ.สยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - งานด้านสรรหาว่าจ้าง, ฝึกอบรม - งานด้าน Welfare /Benefit - งานประกันสังคม - งานธุรการ (HR)
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท