หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 13 ตำแหน่ง
Blue Horizon Group
Programmer (1 อัตรา)
บริษัท: Blue Horizon Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Infinite Computing System Co., ltd
Business Development (Account Manager) (2 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Operate as the lead point of contact for any and all matters specific to our clients - Build and maintain strong, long-lasting customer relationships - Develop trusted relationship with key customer - Playing an integral role in new business pitches and h ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ภูเก็ตฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
สื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแล social media ของบริษัท 2. ออกแบบสื่อต่างๆ 3. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท เฮ้าส์แวร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เฮ้าส์แวร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดำเนินการให้การจัดทำข้อมูลตลาด ราคา รวมทั้งการส่งเสริมการขาย เช่น การออกงานแสดงสินค้า และติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
จังหวัด: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รวบรวมข้อมูลลูกหนี้,ประวัติการชำระเงิน ตามตัวแปรต่างๆที่สำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ตามตัวแปรต่างๆ เพื่อการปรับปรุง / เปลีี่ยนแปลงนโยบายสินเชื่อ ให้ทันกับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (1 อัตรา)
บริษัท: บ.ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ดูแลเรื่องสต็อคสินค้าคงคลัง
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาขานาทวี) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลในส่วนของฝ่ายผลิตภายในโรงงาน ตรวจเช็คเครื่องจักร พร้อมติดตามผลการปฏิบัติ
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
Central Group - SU
เจ้าหน้าที่ BU Expansion (3 อัตรา)
บริษัท: Central Group - SU
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job Scope & Responsibilities: • สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้ตรงกับประเภทธุรกิจ และเจรจาค่าเช่า • สามารถเจรจาสัญญาเช่า ประสานงานการเข้าพื้นที่ และรู้จักศูนย์การค้าเป็นอย่างดี • รับผิดชอบการขยายสาขา BU ให้ได้ตามเป้าหมาย • เจราจาค่าเช่า รายล ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
K.T.M.Communication.co.ltd
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร (1 อัตรา)
บริษัท: K.T.M.Communication.co.ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
Products Specialist (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวสินค้า ศึกษาระเอียดตัวสินค้าเพื่อถ่ายทอดแก่พนักงานขาย ส่งเสริมการขายสินค้า วางแผนการตลาด ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หัวหน้าลูกหน้าสัมพันธ์ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำงานด้าน CRM
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (คอมพิวเตอร์) (1 อัตรา)
บริษัท: บมจ.สยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูแลเกี่ยวกับการ Update ข้อมูลสินค้าของบริษัทในระบบคอมพิวเตอร์ - ดูแลเกี่ยวกับระบบ Network และProgram ที่ช้ในบริษัท ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ