หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 13 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Programmer
Blue Horizon Group
ภูเก็ต
Business Development (Account Manager)
Infinite Computing System Co., ltd
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
บริษัท ภูเก็ตฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
ภูเก็ต
สื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
บริษัท เฮ้าส์แวร์ จำกัด
นนทบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อ
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
บ.ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาขานาทวี)
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
สงขลา
เจ้าหน้าที่ BU Expansion
Central Group - SU
กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
K.T.M.Communication.co.ltd
ภูเก็ต
Products Specialist
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
ภูเก็ต
หัวหน้าลูกหน้าสัมพันธ์
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
สงขลา
เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
ภูเก็ต