หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ฝ่ายจัดซื้อ,จัดจ้าง 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด (สาขา 0001)
ภูเก็ต