หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน วิศวกร,งานช่าง,ผู้รับเหมา อื่นๆ 6 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ช่างขัดสีรถ
C-Cube Automotive , Narksomboonsook
ภูเก็ต
Office/Cmpany Admin
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็คทรอนิคส์
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
วิศวกรไฟฟ้า
Engineering to Inspector
ภูเก็ต
โฟร์แมน
Tana Renovation
ภูเก็ต
ช่างประจำอาคาร
A Plan Properties
ภูเก็ต