หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 30 ตำแหน่ง
Lavender Residential Co., Ltd.
Project Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Direct and report to project developer/owner. • Study technical specifications and drawings and ensure they are enforced on site in an appropriate and sensible manner. • Instruct and supervise draftsmen in amending schedules, cost engine ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 50,000 - 100,000 บาท
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
ผู้จัดการโครงการ (โครงการ Market Place) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติงานในการบริหารโครงการ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
rb.cleaning service
sales (1 อัตรา)
บริษัท: rb.cleaning service
รายละเอียดงาน/หน้าที่: หาลูกค้า ติดต่อลูกค้า ประสานงานลูกค้าให้กับบริษัท * (เขตกรุงเทพฯปริมณฑล) สามารถทำงานที่บ้านได้เลย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
หัวหน้าส่วน จป.วิชาชีพ /และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการ ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ ตามนโยบายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกระจายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงาน และการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ของพนัก ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ , ผช.หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - ออกเอกสาร PO จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมติดตามงาน - ดูแล จัดการเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อ ประสานงาน เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ - ตรวจสอบการรับม ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:  วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการทำงาน และระเบียบวินัย ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในงานซ่อมบำรุง  ควบคุมและดูแลระบบการจัดเก็บ/เบิกจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้ม ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
หจก.สีวลียางยนต์
หัวหน้าช่าง (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.สีวลียางยนต์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับงาน วิเคราะห์งานและวางแผนกระจายงานซ่อมให้ทีมช่าง ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ ) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุม ดูแล พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2. อบรมพนักงานเรื่องอาชีวอนามัยให้พนักงาน 3. ประสานงานเรื่องตรวจอาคารด้านความปลอดภัย 4. ทำรายงานสรุปให้แก่ผู้ว่าจ้าง 5. ต้องมีใบ จป.วิชาชีพ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
ผู้จัดการโครงการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานบัญชี
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานด้านการสารหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรม สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
หัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สาขาภูเก็ต (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: วางแผน และควบคุมลูกทีมให้สามารถปฎิบัติงานที่ได้รับหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
Service Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล พนักงานในแผนกติดตั้งและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามสถานที่ของลูกค้า ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติบัติหน้าที่หลัก คือ ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Kata Sea Breeze Resort
Engineer Sup. (1 อัตรา)
บริษัท: Kata Sea Breeze Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
white sand krabi hotel
หัวหน้าช่าง (1 อัตรา)
บริษัท: white sand krabi hotel
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด
ผู้จัดการโรงงานโรงงานน้ำมันปาล์ม (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ควบคุมและวางแผนการผลิตในโรงงานน้ำมันปาล์ม - แก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงาน - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล วัตถุดิบในการผลิต ...
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น  จำกัด
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Chief Engineer) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแล ควบคุม งานซ่อมบำรุงทั้งหมด
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
สมุย บีช วิลเลจ (หัวถนน)
Chife engineer (1 อัตรา)
บริษัท: สมุย บีช วิลเลจ (หัวถนน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
The Aspasia Phuket
Chief Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: The Aspasia Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.ธนชัยกระจกนิรภัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.ธนชัยกระจกนิรภัย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ประสานงานขาย ระหว่าง ลูกค้า และพนักงานขาย / รับ ออเดอร์ลูกค้า / หาลูกค้าใหม่ /ประสานงานฝ่ายขาย / ทำงานเป็นทีม ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Section Manager Maintenance (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เป็นผู้วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูประโภค วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการป้องกันการเกิดซ้ำ ตรวจสอบผลการดำเนินงานทั้งหมดของผู้รับเหมาโครงการฯ และตรวจสอบงานระบบประกอบต่างๆของอาคารก่อนทำการติดตั้งเพิ่มเติม ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
CM Engineer Co Ltd.
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (2 อัตรา)
บริษัท: CM Engineer Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก. ธนา
ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง-กระจกอลูมิเนียม(ด่วนที่สุด) (1 อัตรา)
บริษัท: บจก. ธนา
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Chanalai Romantica Resort
Engineer Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Chanalai Romantica Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง