หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Building Manager / ผู้จัดการอาคาร
A Plan Properties
ภูเก็ต