หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ช่างประปา 6 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ผู้ช่วยช่างประปา
บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ภูเก็ต
ช่างเชื่อมท่อดับเพลิง สปริงเกอร์
บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ภูเก็ต
ช่างประปา
บริษัท ซีเอ็มอี พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ภูเก็ต
ช่างประปา
บริษัท ธีร์ภวิชญ์99 เอ็ม แอนด์ อี ซีสเต็ม จำกัด
ภูเก็ต
ช่างเทคนิค (Technician) ประปา
บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ
ช่างอาคารงานระบบ สาธารณูปโภค และสุขาภิบาล
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
สงขลา