หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ช่างประปา 2 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ช่างประปา
บริษัท ธีร์ภวิชญ์99 เอ็ม แอนด์ อี ซีสเต็ม จำกัด
ภูเก็ต
ช่างอาคารงานระบบ สาธารณูปโภค และสุขาภิบาล
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
สงขลา