หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 93 ตำแหน่ง
A Plan Properties
ช่างประจำโรงแรม/ช่างซ่อมทั่วไป (8 อัตรา)
บริษัท: A Plan Properties
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สามารถทำระบบไฟฟ้า/ระบบน้ำได้ พอได้
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บจก.ยูเทค (ภูเก็ต)
รับสมัครช่างไฟ (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.ยูเทค (ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. เดินระบบสายโทรศัพท์ ระบบสายกล้องวงจรปิด เซ็ทระบบ มีคนแนะนำการทำงาน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -วางแผนการทำงานของแผนกในแต่ละปี -ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก -วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอย่างดี -สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
จังหวัด: ลำปาง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
หจก.อิเล็คทริค เอ็นไลท์เท็นเม็นท์ เอ็นจิเนียริ่ง
หัวหน้าช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.อิเล็คทริค เอ็นไลท์เท็นเม็นท์ เอ็นจิเนียริ่ง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลหน้างาน ดูแบบ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
game space laser battle
ช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) (2 อัตรา)
บริษัท: game space laser battle
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -แก้ไข ซ่อมแซม ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ -เงินเดือนเริ่มต้น 16000 - 20000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Baan Khaolak Beach Resort
Chief Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Baan Khaolak Beach Resort
Technician (ช่างทั่วไป) (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Baan Khaolak Beach Resort
Engineer Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ช่างเครื่องปรับอากาศ (10 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ช่างดักท์ (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
หัวหน้าช่าง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน)
ช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน คุมบอยเลอร์
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บจก.เดอะลอว์พีพีเอสเรียลเอสเตรทแมเนจเม้นท์แอนด์เอ็นจิเนียร์
ช่างดูแลสระว่ายน้ำ (6 อัตรา)
บริษัท: บจก.เดอะลอว์พีพีเอสเรียลเอสเตรทแมเนจเม้นท์แอนด์เอ็นจิเนียร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ดูดตะกอน เติมสารเคมีสะรว่ายน้ำ ทำความสะอาดเครื่องกรอง ตรวจเช็คปั๊มและมอเตอร์ ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมั่นดูแลสระว่ายน้ำให้ใสสะอาดอยู่เสมอ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จำกัด
ช่างเทคนิค (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ซ่อมบำรุงและประกอบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ - ซ่อมแผงวงจร - บัดกรีวงจร - ติดตั้งตู้ให้ลูกค้าหน้างาน ...
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จำกัด
หัวหน้าช่าง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ซ่อมบำรุงและประกอบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ - ซ่อมแผงวงจร - บัดกรีวงจร - ติดตั้งตู้ให้ลูกค้าหน้างาน - ควบคุมและดูแลลูกน้อง ...
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ซี เอส พี เคมิคัลส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ช่างไฟฟ้า (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซี เอส พี เคมิคัลส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมแซมการทำงานของระบบตู้ไฟและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok)
ช่างเทคนิคประจำโรงเรียน (5 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทางโรงเรียนต้องการรับสมัครช่างประจำโรงเรียนหลายอัตรา โดยต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ช่างไฟฟ้า - ช่างแอร์ - ช่างประปา โดยต้องการผู้สมัครที่พร้อมที่จะเรียนรู้ในสายงานอื่นที่นอกเหนือจากความถนัดหรือประสบการณ์ที่มีมา ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
โรงพยาบาลนครินทร์  (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแล ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ตามกำหนด 2. จดบันทึกรายงานการซ่อมบำรุง 3. ซ่อมแซมอุปกรณ์, เครื่องมือ ที่มีอยู่ในบริษัท ยกเว้นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องสอบเทียบ 4. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ, อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ดูแล ผู้รับจ้างที่บริษัท ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัทมีสินทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด
ช่างเทคนิค (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทมีสินทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สามารถวิเคราะห์ circuit ได้เบื้องต้นทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทมีสินทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (บัดกรี , soldering) (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัทมีสินทรัพย์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ช้ HOTAIR , หัวแร้ง ( บัดกรี , soldering )
จังหวัด: ปทุมธานี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
BearPacker Hostel
ช่างทั่วไป (1 อัตรา)
บริษัท: BearPacker Hostel
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Quark systems Co.,Ltd.
ช่างซ่อมบำรุงประจำ Toyota Parts Center ฉะเชิงเทรา (2 อัตรา)
บริษัท: Quark systems Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์บาร์โค้ด (เครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) 2. แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ด (เครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) 3. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์บาร์โค้ด (เครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) 4. ติดต่อ ประสานข ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด
ช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ซ่อมแก้ไขระบบแสงสว่าง ระบบแอร์ ระบบการทำงานของเครื่องจักร 2.ตรวจเช็คการทำงานของระบบปั๊มน้ำโรงงาน และปั๊มลมโรงงาน 3.ซ่อมแก้ไขระบบไฮดรอลิคและนิวเมตริก 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บมจ.คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย)
ช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
บริษัท: บมจ.คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และไลน์ผลิต
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
ช่างเซอร์วิส (3 อัตรา)
บริษัท: บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • ตรวจสอบการเสียของสินค้าที่ลูกค้าส่งมาซ่อม • ประสานงานกับธุรการเพื่อแจ้งอาการเสียกับลูกค้า • ซ่อมโคมไฟฉุกเฉิน/ป้ายไฟ และตรวจสอบก่อนส่งคืนลูกค้า ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามความสามารถ