หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน โฟร์แมน 23 ตำแหน่ง
การตลาด
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: การตลาด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: คุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
ซีสโตน พูล วิลล่า
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: ซีสโตน พูล วิลล่า
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ควบคุมงานและแรงงานต่างด้าวได้ -เคลียร์แบบและถอดแบบ -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Auto Cad, Ms Office) -ประสานงานกับผู้รับเหมาได้ดี ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ภูเก็ต ซีคอร์ป จำกัด
โฟร์แมนสถาปัตย์ (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ต ซีคอร์ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ควบคุมงานให้ตรงตามแบบที่กำหนด, จัดวางแผนคนงานทำงานในแต่ละวัน, ทำรายงานหรือ BBS(Bar cut list) ได้ดี, วางแผนการสั่งของเข้าหน้างานได้ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ประเสริฐสุขการโยธา จำกัด
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ประเสริฐสุขการโยธา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Project Pacific Development
โฟร์แมน (3 อัตรา)
บริษัท: Project Pacific Development
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลโครงการที่ได้รับหมอบหมาย
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
โฟร์แมน (2 อัตรา)
บริษัท: สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1 ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 2 ควบคุมและดูแลการดำเนินงานการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ 3 วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 4 ดูแลตรวจสอบงานบ้านที่รับมอบหมาย 5 ดูแลตรวจสอบละเอียดแผนงานผู้รับเหมาของงานต่างๆ 6 ดูแลตรวจสอบความเรียบร้ ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท จินตลีลา จำกัด
โฟร์แมนคุมก่อสร้าง (4 อัตรา)
บริษัท: บริษัท จินตลีลา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Fine Tuning Co.,Ltd.
Engineer (3 อัตรา)
บริษัท: Fine Tuning Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
ส.เสงี่ยม การช่าง
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: ส.เสงี่ยม การช่าง
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Practika Co.,Ltd
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (2 อัตรา)
บริษัท: Practika Co.,Ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - สามารถจัดเรียงสินค้าให้มีความปลอดภัยในรถขนส่ง - สามารถรับ / ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง - สามารถประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารใบส่งของหรือข้อมูลสินค้าที่ดำเนินการส่งได้อย่างครบถ้วน ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่
โฟแมน*ด่วน (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด
โฟร์แมนประจำ site งาน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของงาน ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
โฟร์แมนก่อสร้าง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง อ่านแบบ ประเมิน BOQ คำนวนพื้นที่ ได้
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บจก. ธนา
ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง-งานกระจกอลูมิเนียม (1 อัตรา)
บริษัท: บจก. ธนา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เคลียร์แบบงาน / เช็คงานกระจกอลูมิเนียม งานเกี่ยวกับ-รับเหมางานกระจกอลูมิเนียม
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก. ธนา
โฟร์แมนงานฝ้าเพดาน(ด่วนที่สุด) (1 อัตรา)
บริษัท: บจก. ธนา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เคลียร์งาน / ดูหน้างาน / คำนวณวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ / วาดแบบ / คำนวนณพื้นงานได้ งานเกี่ยวกับ-รับเหมาทำฝ้าเพดาน ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก. ธนา
โฟร์แมนฝ้าเพดาน(ด่วนที่สุด) (1 อัตรา)
บริษัท: บจก. ธนา
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัทโชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทโชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Medica Andaman Co.,Ltd
โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: The Medica Andaman Co.,Ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด
โฟร์แมน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ถอดแบบ อ่านและเข้าใจแบบโครงสร้างไโครงการก่อสร้างได้ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนด รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
โฟร์แมน - งานต้นทุน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ในหานบ้านบัว จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท พนาสนธิ์ ปาร์ค วิลล์ จำกัด
เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พนาสนธิ์ ปาร์ค วิลล์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Ratana - Apart Hotel Kamala
โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง) ***ด่วนมาก (1 อัตรา)
บริษัท: Ratana - Apart Hotel Kamala
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง