หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน วิศวกรสำรวจ,สิ่งแวดล้อม,พลังงาน 13 ตำแหน่ง
บจก. พีเอส สแควร์
ช่างเทคนิค (12 อัตรา)
บริษัท: บจก. พีเอส สแควร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • งานสำรวจหาจุดท่อรั่วในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาแนวท่อในพื้นที่ในแผนที่ GIS และภาคสนาม • ติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดัน และวิเคราะห์แรงดันพื้นที่ • ตรวจสอบ สำรวจตำแหน่งประตูน้ำ หัวดับเพลิง และทดสอบพื้นที่ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
AGE PCL.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ (อ.นครหลวง จ.อยุธยา) (1 อัตรา)
บริษัท: AGE PCL.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนรอบโครการโรงไฟฟ้า - จัดกิจกรรมหรือสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ - ติดตามและประเมินแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและชุมชน - กำหนดแผนกลยุทธ์การทำงานด้านช ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
AGE PCL.
พนักงานขับรถแบ็คโฮ (ประจำสาขานครหลวง อยุธยา) (2 อัตรา)
บริษัท: AGE PCL.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ขับรถแบ็คโฮ เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้าให้เรียบร้อย - ดูแลรักษารถเบื้องต้น - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
พนักงานควบคุมคุณภาพ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1 เก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผลิตตาม Process รวมถึงการรับเข้าของวัตถุดิบและสารเคมีอื่น ๆ 2. ตรวจสอบความสะอาดของรถ Tank Car, Tank Farm รวมถึงออก COA ให้ลูกค้า ...
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ไทยกอง จำกัด
หัวหน้าแผนก QC (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไทยกอง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามกำหนด มาตราฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนส่งออกตลอดจนการ - รายงานผลการตรวจสอบถุงมือ กล่อง สินค้าสำเร็จรูป และวิเคร ...
จังหวัด: ตรัง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
ล่ามจีน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: แปลเอกสารล่ามสื่อสารไทย-จีน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
วิศวกรเหมืองแร่ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
Safety Offier (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฏหมายบังคับ ติดต่อราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
DMG Co., Ltd.
Landscape Assistant (1 อัตรา)
บริษัท: DMG Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • Deal with applications for consent to undertake works to preserved trees and trees in conservation areas • Provide expert tree & hedgerow advice in relation to planning and development applications and draft appropriate conditions where necessary. • Contri ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
DMG Co., Ltd.
Assistant Sustainability Manager (1 อัตรา)
บริษัท: DMG Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: This position’s role is to assist the Sustainability Manager for the LEED certification of projects and support other sustainable work for non LEED projects. This position will be responsible for helping to collect all of the required documentation for LEED ce ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
DMG Co., Ltd.
Safety Officer (1 อัตรา)
บริษัท: DMG Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Occupational Health • Ensuring occupational health prevention, analysis, investigation and advisory. • Conducting health annual health assessment in cooperation with HR and Administration. • Provide advisor and guide for occupation health prevention, pre-he ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง