หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน วิศวกรสำรวจ,สิ่งแวดล้อม,พลังงาน 14 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
ฉะเชิงเทรา
ช่างเทคนิค
บจก. พีเอส สแควร์
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ (อ.นครหลวง จ.อยุธยา)
AGE PCL.
กรุงเทพฯ
พนักงานขับรถแบ็คโฮ (ประจำสาขานครหลวง อยุธยา)
AGE PCL.
กรุงเทพฯ
พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
สมุทรปราการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สุราษฎร์ธานี
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าแผนก QC
บริษัท ไทยกอง จำกัด
ตรัง
ล่ามจีน
บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
ภูเก็ต
วิศวกรเหมืองแร่
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
สงขลา
Safety Offier
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
สงขลา
Landscape Assistant
DMG Co., Ltd.
ภูเก็ต
Assistant Sustainability Manager
DMG Co., Ltd.
ภูเก็ต
Safety Officer
DMG Co., Ltd.
ภูเก็ต