หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา,ก่อสร้าง 30 ตำแหน่ง
บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
โฟร์แมนก่อสร้าง (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป คุมคนงาน ผู้รับเหมาได้ดี เคลียร์แบบ ถอดแบบ ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้(auto cad ,ms office) ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Lavender Residential Co., Ltd.
Civil Engineer (based in Phuket) (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Responsible for construction project planing. • Up to date with the work process, evaluate work force, and prepare report for managements. • Control construction work is done according to plan. • Control budget following plan. • Analys ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Maruyama Industry Co., Ltd.
รับสมัครงานวิศวกรสนาม (Site Engineer) (1 อัตรา)
บริษัท: Maruyama Industry Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • Manage and control project & civil work • Installing equipment and facilities • Manage working team to complete the project effectively • Coordinate with related parties • Work as assign
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ทัชฮาน่า อ่าวปอ จำกัด
วิศวกรโยธา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ทัชฮาน่า อ่าวปอ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - สำรวจ ออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และประสานงานผู้ออกแบบ - จัดทำแผน และควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานต ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท สวัสดิ์การช่าง จำกัด
เสมียน สโตร์ (ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สวัสดิ์การช่าง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทำงานที่ กรุงเทพ สนใจติดต่อ 094-560-8438
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท สวัสดิ์การช่าง จำกัด
วิศวกร ผู้รับเหมา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สวัสดิ์การช่าง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทำงานที่ กรุงเทพ สนใจติดต่อ 094-560-8438
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรควบคุมงาน / โยธา (ประจำราชบุรี) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ให้เป็นตามแผนงาน - ให้คำปรึกษาแก่ ลูกค้า - รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างทุกสัปดาห์ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดราชบุรี และบริเวณใกล้เคียง ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
วิศวกรโยธา (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำประมาณการก่อสร้าง และShop Drawing - ประสานงานกับผู้รับเหมา และโครงการ - ลงพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินข้อมูลทางด้านเทคนิคของงาน และรายงานความก้าวหน้าของงาน - วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดวิศวกรร ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บจก.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส
เลขานุการงานวิศวกรรม (3 อัตรา)
บริษัท: บจก.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลประสานงานงานเลขานุการฝ่ายวิศวกรรม
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บจก.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส
วิศวกรโยธา (10 อัตรา)
บริษัท: บจก.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ควบคุมบริหารโครงการ ตามเป้าหมายให้สำเร็จตามกรอบเวลา - ควบคุมคุณภาพงาน ตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง - ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - สั่งวัสดุเข้าหน้างานตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายแบบ ฝ่ายประเมินราคา Consult Supplier ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
บริษัท เรียลเทค คอนโทรล จำกัด
พนักงานขาย/Sale Execlutive (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เรียลเทค คอนโทรล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • สามารถเข้าพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดตามเขตการขาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • รายงานการเข้าพบลูกค้า รวมถึงความเคลื่อนไหวตลาด • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก ในการส่งมอบสินค้า • ติดตามคำสั่งซื้อ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามกำหนด ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
อาร์คาดิส (ไทยแลนด์) จำกัด
Site Engineer (Civil,EE,ME) - ประจำภูเก็ต (10 อัตรา)
บริษัท: อาร์คาดิส (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: วิศวกรประจำไซท์งาน (ภูเก็ต) •วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา •ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด •ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย •ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ฺ•ควบคุมงา ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
วิศวกรประเมินราคา / O.E. (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: วิศวกรรมโยธา
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รับด่วน - วิศวกรประมาณราคา (QS S&A) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ ตามแบบ Preliminary - จัดทำเอกสารสำหรับงานประมูลต่าง ๆ (TOR) - จัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ (Contract Document) - ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ดูเหมาะสมสำหรับโครงการนั้น ๆ - เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลงานต่าง ๆ - เป ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
ช่างสำรวจ (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูงานสำรวจประจำหน่วยงานก่อสร้าง ในหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูงานบัญชีประจำหน่วยงานก่อสร้าง ในหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
วิศวกรภาคสนาม (1 อัตรา)
บริษัท: สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและ ระยะเวลา ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบ และ คุณภาพโครงการ ให้คำปรึกษากับโฟร์แมน ประสานงานกับองค์กร อื่นๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท จินตลีลา จำกัด
วิศวกรโยธา (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท จินตลีลา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด
วิศวกรโครงการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด
วิศวกรโยธา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอ็ม อี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผูช้วย Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอ็ม อี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ระยอง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
วิศวกรโรงงาน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เป็นงานที่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง และสามารถประสานงาน ติดต่องานกับผู้รับเหมา
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
 วิศวกรโรงงาน ( Plant Engineer ) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:  ประเมินคุณภาพคอนกรีตได้ และรายงานผลคุณภาพคอนกรีตแก่ผู้บริหารได้  รู้จักนวัตกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างดี  มีความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี การทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต  วางแผน วางกลยุทธ์ ในการจัดส่งคอนกรีต ตามประเภทการเทคอนกรีต ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
พนักงานปั้มคอนกรีต (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง