หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน แพทย์,เภสัชกร,วิทยาศาสตร์ อื่นๆ 15 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
HRD Officer (นักพัฒนาบุคลากร)
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ภูเก็ต
ผู้ช่วยเภสัชกร
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ภูเก็ต
Cashier - โรงพยาบาลดีบุก
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ภูเก็ต
Customer Services - โรงพยาบาลดีบุก
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ภูเก็ต
ผู้แทนขาย Sales Representative (เขตราชการ ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา ภาคใต้) จบเคมี , จุลชีววิทยา
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
กรุงเทพฯ
เภสัชกร
โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
Lofbaz
เชียงใหม่
ครูการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ภูเก็ต
ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา
เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
ภูเก็ต
วิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ชุมพร
แม่บ้านประจำ
คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
ภูเก็ต
แม่บ้าน PART-TIME
คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
ภูเก็ต
Naturalist (นักธรรมชาติวิทยา)
Rayavadee
กระบี่
เวรเปล
บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)
กรุงเทพฯ
Customer Service
Rang Hill Dental Clinic / เขารังทันตคลินิก
ภูเก็ต