หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager)
Siam Beauty Clinic Co.,Ltd
ภูเก็ต