หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาตร์,เคมี,ชีวะ,ฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
SAFETY OFFICER (จป.วิชาชีพ(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย))
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
ภูเก็ต