หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน สื่อโฆษณา,วิทยุ,โทรทัศน์ อื่นๆ 3 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ประชาสัมพันธ์
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กระบี่
ออกแบบสื่อโฆษณา
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กระบี่
พนง.ตรวจสอบสื่อโฆษณา ประจำกทม ( ปิ่นเกล้า , แจ้งวัฒนะ , สีลม สายไหม ดอนเมือง ) ด่วน
Redbasketmarketing
กรุงเทพฯ