หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน งานไอที,คอมพิวเตอร์,เว็บไซต์ อื่นๆ 29 ตำแหน่ง
Voova Group Co.,Ltd.
We are urgently looking for (8 อัตรา)
บริษัท: Voova Group Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1) IT Manager 2) Senior PHP Developer (Team Leader) 3) PHP Developer 4) Mobile App Developer 5) Web Design 6) Training and Implementation Coordinator 7) Experienced Software Trainer 8) International Sales Executive
จังหวัด: ชลบุรี
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท สแตนด์บายโฮม จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT Support (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สแตนด์บายโฮม จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รายละเอียดงาน - Support งาน IT - ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์หน้างาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Linguaplus language school
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: Linguaplus language school
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนส่งหน่วยงานเขตพื้นที่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเอกสารการเรียน การสอนให้ครู ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
Linguaplus language school
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: Linguaplus language school
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนส่งหน่วยงานเขตพื้นที่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเอกสารการเรียน การสอนให้ครู ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด
Admin GPS System (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - สอนการใช้งานโปรแกรมจีพีเอสให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบระบบจีพีเอสตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับตัวแทนติดตั้งและจำหน่าย
- สัญญาจ้าง 6 เดือน เดือนละ 15,000 บาท เดือนแรก 12,000 ถ้าไม่ผ่านงานจะพิจารณาในเดือนแรก
- หากสามารถทำงานได้ดีจ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พนักงานคีย์ข้อมูล (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จบม.3ขึ้นไป จบปริญญาตรี ทุกสาขา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และโปรแกรมพื้นฐาน (ถ้าทำไม่เป็นจะมีการสอนงานให้) มีความความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Infinite Computing System Co., ltd
Automated Tester (3 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -Gathering the application business process need to do Automated Testing - Analyze and design component and script to automate test. - Use Automate test tool for operate test in test phase. - Explore automate test to use in each area of test phase. - Escal ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Infinite Computing System Co., ltd
Java programmer (5 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Develop program with Java Technology. - Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. - Build and deploy application. - Work mostly independently within task guidelines established by management. - Perform work based on defined process an ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Elabram Systems Co.LTD.,  ( Head Office )
Junior Tester ( SQL , Java , Other ) (10 อัตรา)
บริษัท: Elabram Systems Co.LTD., ( Head Office )
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทดสอบระบบ ( Junior tester # SQL , Other ) เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด ( สำนักใหญ่ ) สถานที่: พญาไท, กรุงเทพมหานคร 15 พ.ค. 2560 ชาย/หญิง ปริญญาตรี ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ ประเภทงาน เงินเดือน: 17,000 - 20,000 บาท/รายเดือน ระดับงาน ระดับทักษะพิเ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีสโตน จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูแลระบบโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัท - แก้ปัญหาโปรแกรมต่างทีใช้ภายในบริษัทได้ - ศึกษาและเทคโนโลยีมาใช้กับงานได้ ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ตามตกลง
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Project Coordinate (ผู้ประสานงาน) (1 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - นัดหมายการประชุมเปิด - ปิดโครงการ Internal kickoff Meeting และ นัดหมายการประชุมเปิดโครงการ ระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงจดบันทึกและทำรายงานการประชุม - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดสิ่งส่งมอบพร้อมกำหนดวันส่งมอบ และรายละเอียดการจัดอบรมทั้งโครงการ และ Call Calenda ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Consultant (5 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำงานกับทีมที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 22301 ภายในองค์กร และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การจัดการความเสี่ยง - การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการกู้คืนระบบ IT ในกรณีเกิดภัยพิบัติ - ออกแบบ นำไปใช้ และจัดการเอกสารเกี่ยวกับ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Associate Consultant (5 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เป็นที่ปรึกษาในการสร้างให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศและข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO/IEC 27001 ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
พนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาโครงการ (4 อัตรา)
บริษัท: บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Fine Tuning Co.,Ltd.
Business Development (1 อัตรา)
บริษัท: Fine Tuning Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Advice Distribution
ฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์IT ภูเก็ต (2 อัตรา)
บริษัท: Advice Distribution
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
International Net Society
คอนเฟริ์มออร์เดอร์สินค้า (5 อัตรา)
บริษัท: International Net Society
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศทั้ง Full Time และ Part Time
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Peace Laguna Resort & Spa
Clerk Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: Peace Laguna Resort & Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Villa Sunpao Small Boutique Resort
Technician (1 อัตรา)
บริษัท: Villa Sunpao Small Boutique Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
VS Asia Co., Ltd.
Text & Content Editor(ENG) (2 อัตรา)
บริษัท: VS Asia Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
New Star Beach Resort
E-Marketing (1 อัตรา)
บริษัท: New Star Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
CLICK 205 CO.,LTD.
Quality tester (2 อัตรา)
บริษัท: CLICK 205 CO.,LTD.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทดสอบแอพลิเคชั่นใหม่ๆใน iPad, iPhone และอื่นๆ - เขียนขั้นตอนการใช้งานใน Test case - รายงาน Bug ให้หัวหน้างานและ Developer รับทราบ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Central Group - SU
Application Support (4 อัตรา)
บริษัท: Central Group - SU
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
CLICK 205 CO.,LTD.
Quality tester (1 อัตรา)
บริษัท: CLICK 205 CO.,LTD.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง