หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ธุรการ,บริหาร 5 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
ประสานงานทั่วไป
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กระบี่
พนักงานธุรการภายในออฟฟิต
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กระบี่
นักศึกษาฝึกงาน
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
กรุงเทพฯ
Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัทกรีนริเวอร์พาแนล (ประเทศไทย) จำกัด
สงขลา