หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน ครู,อาจารย์ 6 ตำแหน่ง
โรงเรียนเบสเท็นติวเตอร์
ครูสอนภาษาจีน (1 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนเบสเท็นติวเตอร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ครูสอนวิชาภาษาจีน 2.Part time 3.สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงเรียนเบสเท็นติวเตอร์
ครูสอนภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนเบสเท็นติวเตอร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2.ทำงานประจำ 3.สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Shrewsbury International School
Swim Coach (Part-time) (5 อัตรา)
บริษัท: Shrewsbury International School
รายละเอียดงาน/หน้าที่: The Swim Coach reports directly to Aquatics Director and is responsible as part of a team for the effective coaching of swimming. In particular, the Swim Coach will work closely with the rest of the Sport and Activities team to plan, deliver and evaluate swim ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Shrewsbury International School
Lifeguard (1 อัตรา)
บริษัท: Shrewsbury International School
รายละเอียดงาน/หน้าที่: The Lifeguard reports directly to Aquatics Director having duties as follows :- • Open swimming pool and check area to ensure safe and clean for the arrival of the children. Including changing rooms, swimming pool and surrounding areas. • Prepare ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (1 อัตรา)
บริษัท: วิทยาลัยเทคนิคถลาง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว การดูแลนักเรียนนักศึกษา งานวิจัย และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
พนักงานราชการครู ตำแหน่งครูภาษาไทย (1 อัตรา)
บริษัท: วิทยาลัยเทคนิคถลาง
รายละเอียดงาน/หน้าที่: คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม ประเภทวิชาสามัญ สาขาวิชาภาษาไทย และที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสม ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท