หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน คลังสินค้า,กระจายสินค้า 6 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
เจ้าหน้าที่สโตร
Elephant Hills
เชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่าย Inventory
บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
สงขลา
ซุปเปอร์ไวเซอร์
บริษัทเอสจีทูเกสเตอร์ จำกัด
สุราษฎร์ธานี
พนักงานตรวจรับสินค้า ( GR)
บมจ.สยามแม็คโคร
ภูเก็ต
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ABEX Hydraulics & Engineering
สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า ภูเก็ต
ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ