หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน นักแสดง,บันเทิง 2 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
นักแสดง (ศิลปการแสดง)
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
นักแสดง
PAKA SHOW PARK (โครงการปาก้า โชว์พาร์ค)
กระบี่