หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 31 ตำแหน่ง
Lavender Residential Co., Ltd.
Accounting Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Lavender Residential Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: RESPONSIBILITIES: • Own and manage the controlling function and drive cost awareness through the organization to achieve business target • Drive efficiency and performance in line with the overall strategy and objectives, while adding value in order to impro ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
หจก.เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์
หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน/ดูแลงานบัญชีต่างประเทศ 5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายก ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน (อาวุธโส) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบในส่วนบัญชีของบริษัทฯและบริษัทในเครือ - ควบคุมการทำงานของบัญชี - การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - ควบคุมและตรวจสอบระบบการรับจ่ายเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ ในกลุ่ม ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
สมุห์บัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ • • ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี • • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง • • จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • • จั ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานบัญชี
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Lofbaz
Senior Accounting Officer (1 อัตรา)
บริษัท: Lofbaz
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Accounting Job Responsibility - Create and review standard costing for raw material & finished goods. - Recording the FG output - Record sale invoice shipment. - Recording the COCG journal entries as a part of month-end closing ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่
หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Bloc Hotel
Account Manager (1 อัตรา)
บริษัท: The Bloc Hotel
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
สมุห์บัญชี (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติบัติหน้าที่หลัก คือ วางระบบบัญชีของบริษัทฯให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตรงกับนโยบายของบริษัทฯ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
สมุห์บัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบงบการเงินบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะหืงบการเงิน ดูแลระบบเอกสาร วิเคราะห์ต้นทุน ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
HLB (Thailand) Ltd.
Chief Accountant (1 อัตรา)
บริษัท: HLB (Thailand) Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job description: - Prepare regular financial reports/statements and Account reconciliation - Control work flow in time and review work done by staff - Provide advises to customer when appropriate - Prepare monthly and annual tax returns for clients - Co-o ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
At Panta Phuket
Purcahsing Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: At Panta Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บจก.กระบี่คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส
หัวหน้างานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บจก.กระบี่คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Naina Resort & Spa
A/C Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Naina Resort & Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
FAIR HOUSE VILLAS & SPA
Cost Supervisor / Cost Controller (1 อัตรา)
บริษัท: FAIR HOUSE VILLAS & SPA
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
WiLL 9 Recruitment Co.,Ltd.
Accounting Manager @ Bangkok. (1 อัตรา)
บริษัท: WiLL 9 Recruitment Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Working days and hours: Mon - Fri / 08.30-17.30 Workplace: Sirinthorn Road.,Bangplad, Bangkok Responsible : •Responsible for company financial statement to ensure that accounting records are correct and accurate •To ensure that all transactions are compl ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 50,000 - 100,000 บาท
Tupkaek sunset Beach Resort
Chief Accountant (1 อัตรา)
บริษัท: Tupkaek sunset Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Internation net
management (2 อัตรา)
บริษัท: Internation net
รายละเอียดงาน/หน้าที่: การจัดการแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้มคีย์ข้อมูล รับส่งอีเมล์ นำเสนอข้อมูลบริษัทผ่านสื่อโฆษณาต่างๆกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Sawaddi Patong Resort and Spa
Purehasing Supervisor (ด่วน) (1 อัตรา)
บริษัท: Sawaddi Patong Resort and Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
นภา ดิเวล์ลอปเม้นท์จำกัด
ผู้จัดการแผนก บัญชีการเงิน (1 อัตรา)
บริษัท: นภา ดิเวล์ลอปเม้นท์จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลควบคุมระบบบัญชี - จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและสิ้นปี - ตรวจสอบรายการงบประทบยอด - วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ - รับผิดชอบและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร - ตรวจสอบรายการภาษีประจำเดือน - ตรวจสอบรายการลงบัญชีประจำวัน -ตรวจสอ ...
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Patong Beach Hotel
Assistant AC Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Patong Beach Hotel
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
KPT language school
Office manager (1 อัตรา)
บริษัท: KPT language school
รายละเอียดงาน/หน้าที่: โรงเรียนเคพีที่ เป็นโรงเรียนที่ให้บริการการศึกษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติ ผู้จัดการทั่วไปจึงจำเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคอร์ส และกระบวนการทำวีซ่า ...
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
FAIR HOUSE VILLAS & SPA
Cost Supervisor / Cost Controller (1 อัตรา)
บริษัท: FAIR HOUSE VILLAS & SPA
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง