หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 28 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Accounting Manager
Lavender Residential Co., Ltd.
ภูเก็ต
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ภูเก็ต
หัวหน้าบัญชี
หจก.เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์
สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
สงขลา
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน (อาวุธโส)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
สมุห์บัญชี
บจก.อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
กรุงเทพฯ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
สงขลา
Senior Accounting Officer
Lofbaz
เชียงใหม่
หัวหน้าบัญชี
หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่
ภูเก็ต
Account Manager
The Bloc Hotel
ภูเก็ต
สมุห์บัญชี
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
สมุห์บัญชี
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
สงขลา
Chief Accountant
HLB (Thailand) Ltd.
ภูเก็ต
Purcahsing Supervisor
At Panta Phuket
ภูเก็ต
หัวหน้างานบัญชี
บจก.กระบี่คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส
กระบี่
A/C Supervisor
Naina Resort & Spa
ภูเก็ต
Cost Supervisor / Cost Controller
FAIR HOUSE VILLAS & SPA
สุราษฎร์ธานี
Accounting Manager @ Bangkok.
WiLL 9 Recruitment Co.,Ltd.
กรุงเทพฯ
Chief Accountant
Tupkaek sunset Beach Resort
กระบี่
management
Internation net
เชียงใหม่
Purehasing Supervisor (ด่วน)
Sawaddi Patong Resort and Spa
ภูเก็ต
Assistant AC Manager
Patong Beach Hotel
ภูเก็ต
Office manager
KPT language school
สุราษฎร์ธานี
Cost Supervisor / Cost Controller
FAIR HOUSE VILLAS & SPA
สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการสาขา
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
กรุงเทพฯ
หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด
สุราษฎร์ธานี
Branch Manager / Branch Head (ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าสาขา)
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
หัวหน้าบัญชี
บริษัท ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ภูเก็ต