หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี 8 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Night Auditor
Santhiya Resort and Spa
พังงา
ผูู้ช่วยสมุห์บัญชี (ด่วน)
บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
ภูเก็ต
สมุห์บัญชี (ด่วน)
บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพภายใน
บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด
สงขลา
Internal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ
Chief Account (สมุห์บัญชี)
โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก
พังงา
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ภูเก็ตวิลล่า
ภูเก็ต
Internal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.Ltd.,
ปทุมธานี